Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας την παραχώρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Καρπάθου σε έναν από τους δύο οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή Δήμο Καρπάθου), προκειμένου να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των πολιτών της Καρπάθου.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το κτίριο, σε λίγο καιρό, θα εκκενωθεί αφού ο εξοπλισμός, αλλά και το προσωπικό του, θα μεταφερθούν στο νέο Νοσοκομείο της Καρπάθου.

Με δεδομένη την αρνητική εμπειρία που υπάρχει από την αξιοποίηση δημοσίων κτιρίων στα Δωδεκάνησα που εγκαταλείφθηκαν από τους χρήστες τους, χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη για την αξιοποίησή τους, κρίνεται αναγκαία η παραχώρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Καρπάθου (στα Πηγάδια) σε έναν από τους δύο οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να αποφασιστεί από εκείνους η χρήση και η κατεύθυνση αξιοποίησής του.

Ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
Αρ.Πρ.: 5669_17/05/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Καρπάθου στην τοπική αυτοδιοίκηση, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των πολιτών της Καρπάθου»

Κύριε Υπουργέ,

Το κτίριο του Κέντρου Υγείας στα Πηγάδια Καρπάθου ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και σε λίγο καιρό θα εκκενωθεί, αφού ο εξοπλισμός, αλλά και το προσωπικό του, θα μεταφερθούν στο νέο Νοσοκομείο της Καρπάθου.

Με δεδομένη την αρνητική εμπειρία που έχουμε από την αξιοποίηση δημοσίων κτιρίων στα Δωδεκάνησα που εγκαταλείφθηκαν από τους χρήστες τους, χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη για την αξιοποίησή τους, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να εξετάσει μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση για να μην παραδοθεί το συγκεκριμένο κτίριο στη φθορά του χρόνου.

Αναφέρομαι στην παραχώρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Καρπάθου (στα Πηγάδια) σε έναν από τους δύο οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή Δήμο Καρπάθου) προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου και των πολιτών της Καρπάθου.

Η Πολιτεία, θα πρέπει να συνεργαστεί με τους βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου εκείνοι να αποφασίσουν τη χρήση και την κατεύθυνση αξιοποίησης του κτιρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου;
  2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας η παραχώρηση του κτιρίου του Κ.Υ. Καρπάθου (στα Πηγάδια) σε έναν από τους δύο οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού στο νέο Νοσοκομείο;
  3. Προτίθεται η κυβέρνηση να συνδράμει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση του κτιρίου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των πολιτών της Καρπάθου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου