Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Κόνσολας, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τα Άτομα με Αναπηρία που έχουν συμπληρώσει το όριο συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα, τα ΑμεΑ που τυγχάνει να έχουν χρέη πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, ακόμα και αν οι οφειλές που έχουν πάνω από αυτό το όριο ανέρχονται σε πέντε ή και δέκα χιλιάδες ευρώ.

Με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του ποσού που υπερβαίνει το χρέος των 20.000 ευρώ για να μπορεί να γίνει διακανονισμός για το ποσό των 20.000 ευρώ και να χορηγηθεί η μειωμένη, έστω, σύνταξη.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διαφοροποιήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση για ευπαθείς ομάδες, όπως τα ΑμεΑ αφού είναι φύσει αδύνατον να διαθέσουν, αυτοί οι άνθρωποι, το εφάπαξ ποσό ακόμα και αν πρόκειται για πέντε ή και για δέκα χιλιάδες ευρώ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη και να οδηγούνται στην απόγνωση.

Ο κ. Κόνσολας ζητά από το Υπουργείο να δώσει τη δυνατότητα στα ΑμεΑ να εντάσσονται στο διακανονισμό της παρακράτησης από το ποσό της σύνταξης, ακόμα και αν η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να τεθεί ένα λογικό πλαφόν για το συνολικό ποσό της οφειλής, με βάση το οποίο τα ΑμεΑ θα εντάσσονται στη ρύθμιση αφού θα πρέπει να διευκολυνθούν αυτοί που πραγματικά βρίσκονται σε αδυναμία και όχι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρ.: 1195/4.9.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κυρία Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός των ΑμεΑ με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης»

Κυρία Υπουργέ,

Η συνταξιοδότηση των ΑμεΑ που τυγχάνει να έχουν χρέη προς ασφαλιστικούς οργανισμούς άνω των 20.000 ευρώ, όπως το πρώην ΤΕΒΕ, καθίσταται απαγορευτική με τις σημερινές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του ποσού που υπερβαίνει το χρέος των 20.000 ευρώ για να μπορεί να γίνει διακανονισμός για το ποσό των 20.000 ευρώ και να χορηγηθεί η μειωμένη, έστω, σύνταξη.

Με δεδομένη τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει αυτοί οι άνθρωποι, είναι φύσει αδύνατον να διαθέσουν το εφάπαξ ποσό, ακόμα και αν πρόκειται για πέντε ή και για δέκα χιλιάδες ευρώ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη και να οδηγούνται στην απόγνωση και στο κοινωνικό περιθώριο.

Η Πολιτεία οφείλει να διαφοροποιήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση για ευπαθείς ομάδες, όπως τα ΑμεΑ.

Πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα να εντάσσονται στο διακανονισμό της παρακράτησης από το ποσό της σύνταξης, ακόμα και αν η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να τεθεί ένα λογικό πλαφόν για το συνολικό ποσό της οφειλής, με βάση το οποίο τα ΑμεΑ θα εντάσσονται στη ρύθμιση.

Θα πρέπει να εντάσσονται στη ρύθμιση αυτοί που πραγματικά βρίσκονται σε αδυναμία και όχι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την ισχύουσα ρύθμιση για τα ΑμεΑ με οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν σε διακανονισμό και να τους χορηγηθεί σύνταξη, με τις ανάλογες παρακρατήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου