Το πρόβλημα της έλλειψης αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει ότι η έλλειψη αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο της Καλύμνου, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα στο χάρτη της δημόσιας υγείας στο νησί, παρά το γεγονός ότι η προμήθεια αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 από τον περασμένο Μάιο.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι, εκτός από το κόστος των εξετάσεων που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες σε ιδιώτες γιατρούς, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αδυναμίας αντιμετώπισης   επειγόντων περιστατικών, λόγω της έλλειψης αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καλύμνου.

Αναφέρει ότι η τουριστική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει και η Κάλυμνος δέχεται κόσμο από όλο τον κόσμο. Στο νησί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αλλά και περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί, πολλές φορές, τη χρήση αξονικού τομογράφου.

Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Υγείας να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο της Καλύμνου.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Αρ. Πρ.: 7322/7-5-2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Έλλειψη αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου»

Κύριε Υπουργέ,

Η έλλειψη αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο της Καλύμνου, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα στο χάρτη της δημόσιας υγείας στο νησί.

Η προμήθεια αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και οι πολίτες της Καλύμνου υποχρεώνονται να μεταβούν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να εξυπηρετηθούν, με ό, τι σημαίνει αυτό σε έξοδα και δαπάνες.

Το παραπάνω συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι η προμήθεια αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 από τον περασμένο Μάιο.

Εκτός από το κόστος των εξετάσεων που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες σε ιδιώτες γιατρούς, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αδυναμίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, λόγω της έλλειψης αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει και η Κάλυμνος δέχεται κόσμο από όλο τον κόσμο. Στο νησί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αλλά και περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί, πολλές φορές, τη χρήση αξονικού τομογράφου.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, πρόσφατα, απέκτησε, έπειτα από την προκήρυξη διαγωνισμού, αξονικό τομογράφο και ψηφιακό μαστογράφο, κάτι που δεν έχει γίνει για την Κάλυμνο.

Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και η προμήθεια αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο Καλύμνου αξονικού τομογράφου και ψηφιακού μαστογράφου και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει αυτές τις βασικές ελλείψεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου