Διαβάσαμε στην «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ (Φύλλο 19-1-180» δηλώσεις του Δημάρχου μας: «Είμαστε αισιόδοξοι πως μερικά από τα έργα που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου για την Κάρπαθο, θα πάρουν την σειρά τους ….βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο στην θητεία μας, και πρέπει να δείξουμε πως μπορούμε να υλοποιήσουμε αρκετά από τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα.…. είναι σε εξέλιξη η οριστική μελέτη για τον λιμένα  ……».

Δεν γνωρίζουμε ποια λιμενικά έργα περιλαμβάνονται στο τεχνικό   για τα οποία είναι αισιόδοξος ο Δήμαρχος ότι θα υλοποιηθούν στους υπολειπόμενους 18 μήνες της θητείας του.

Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως στις προτάσεις για βελτίωση λιμενικών υποδομών που υπέβαλε  το Λιμενικό Ταμείο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στο ΣΠΕΜ (Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών), για το νησί της Καρπάθου προτάθηκαν:

  • Ανακατασκευή Δικτύου  Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου (δηλαδη 100.000,00)
  • Ανακατασκευή περίφραξης του λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου.(90.000,00)
  • Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου(95.000,00)
  • Επισκευή και Ενίσχυση Καταστρώματος στη θέση πρυμνοδέτησης ακρομωλίου λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου (100.00,00)

Στο μεταξύ την 31η Ιανουαρίου έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», «Δράσεων Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών», που έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2023 , χωρίς να έχει υποβληθεί καμιά πρόταση για την αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Καρπάθου.

Καμιά αναφορά και πρόταση για  επέκταση του λιμανιού της Καρπάθου.

Mόνο εργασίες συντήρησης υφισταμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες σύμφωνα με την προκαταρτική μελέτη που υποβλήθηκε στην ΕΣΑΛ για έγκριση, θα καθαιρεθούν.

Επειδή πιστεύουμε πως στην εποχή της λιτότητας δεν είναι δυνατόν να γίνονται προτάσεις με την λογική του «ράβε ξήλωνε δουλειά να μη μας λείπει», συμπεραίνουμε ότι κάποιοι μάλλον μας θεωρούν αφελείς.

Κάποιοι ίσως ισχυρισθούν ότι πρέπει να ωριμάσει η μελέτη για να προταθεί η ένταξη του έργου  σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Αν ισχύει αυτό θα έπρεπε από το 2014, να είχαν εξετάσει εναλλακτικές προτάσεις  όπως ζητούσαν 250 δημότες.

Ακόμη και τώρα, έχοντας την προηγούμενη αρνητική εμπειρία από την [προ διετίας ουσιαστική απόρριψη της πρώτης πρότασης του μελετητή, θα φρόντιζαν για την με απευθείας ανάθεση εκπόνηση  προκαταρτικής μελέτης  για το Βρόντη, σύμφωνα με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων, η οποία σύμφωνα με αναλυτική προσφορά που έχει η «Καρπαθιακή Λέσχη» από μεγάλο μελετητικό γραφείο κοστίζει μόλις 10.000 ευρώ και θα παραδοθεί σε «τριάντα (30)ημερολογιακές μέρες» από την ανάθεσή της.

Αν πράγματι οι «θεσμικοί» φορείς ενδιαφέρονται για την σύντομη ωρίμανση της μελέτης θα φρόντιζαν να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ σαν εναλλακτική λύση και το προγραμματικό σχέδιο των Καρπαθίων πλοιάρχων ώστε να μη χαθεί και πάλι πολύτιμος χρόνος αν δεν εγκριθεί, όπως πιθανολογείται με βεβαιότητα και η νέα πρόταση του μελετητή.

Αντίθετα δεν έγινε καμιά ενέργεια για την υλοποίηση της απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μελέτη εναλλακτικού κρηπιδώματος οχληρών και επικινδύνων, παρόλο  που η προ μηνός αδυναμία του BLUE STAR PAROS να πρυμνοδετήσει στο λιμάνι και η αγκυροβολία του στο Βρόντη απέδειξε έμπρακτα την αναγκαιότητα κατασκευής εναλλακτικού κρηπιδώματος, την χρησιμότητα του οποίου έδειξε και τον Οκτώβρη του 2014 το κρουαζιερόπλοιο DOYCHLAND,  που ήρθε στη Κάρπαθο, είδε την έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων και απήλθε χωρίς να αποβιβάσει τους τουρίστες που μετέφερε και ήθελαν να επισκεφθούν το νησί μας.