_Νησιά στην Άκρη_ Ψέριμος - Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 19_30 - Γραφείο Τύπου ΕΡΤ