Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Κάρπαθο και στη Δυτική Μάνη.

Nα σημειωθεί ότι οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και η δημοσιοποίηση των 2 επενδύσεων έχει γίνει για σήμερα μόνο από το Tornos News.

Η επένδυση στην Κάρπαθο

Αναλυτικά, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης RK KARPATHOS I.K.E., που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 25 δωματίων των 85 κλινών στη θέση Χριστού Πηγάδι της Καρπάθου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.485.681 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.485.681 ευρώ.

Η επένδυση στη Μάνη

Παράλληλα, το υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης OM TRACHILA, που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 22 δωματίων των 44 κλινών στη θέση Βροχοτά της Δυτικής Μάνης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.258.229,06 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.258.229,06 ευρώ.

Πηγή: tornosnews | Σοφία Κοντογιάννη