Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν  από σήμερα να καταθέτουν την αίτησή τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους παροχών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Επαρχείου Καρπάθου-Κάσου, το οποίο στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο η υποδομή του οποίου ολοκληρώνεται στο κτήριο του Επαρχείου(πρώην τεχνική υπηρεσία), θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει αμέσως μετά την αξιολόγηση και εξέταση των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τους συμπατριώτες μας κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου, από ειδική επιτροπή αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

Μέλη οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή  τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα
1 άτομο 6.000 9.600
2 άτομα 7.800 11.400
3 άτομα 9.600 13.200
4 άτομα 11.400 15.000
5 άτομα 13.200 16.800
6 άτομα 15.000 18.600
7 άτομα 16.800 20.400
8 άτομα 18.600 22.200
9 άτομα  και πάνω 20.400 24.000

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι τα εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος  ,  από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές
  4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία
  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας
  6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
  7.  Για  τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Επαρχείου και συγκεκριμένα στην προϊσταμένη του Τμήματος κυρία Γεωργία Κασίμη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και  τις 15 Οκτωβρίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2245361218