Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου ανέλαβε, δια του Επάρχου κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή, την πρωτοβουλία του συντονισμού των Καρπαθιακών και Κασιακών οικογενειών που είχαν μέλη τους ανάμεσα στους θυσιασθέντες Έλληνες στρατευσίμους του Ελληνοιταλικού Πολέμου του 1940 – 41, ώστε να δοθούν από τους συγγενείς τους μέσω της ενδεδειγμένης διαδικασίας δείγματα DNA στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ταυτοποίηση των λειψάνων τους, εφ’ όσον αυτά εντοπιστούν, κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εκταφών στα εδάφη της Βορείου Ηπείρου.

Όπως είναι ήδη γνωστό οι περί ων ο λόγος εκταφές ξεκίνησαν, 77 χρόνια μετά τη λήξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στη βάση των προνοιών της προσφάτως υπογραφείσας σχετικής Ελληνοαλβανικής συμφωνίας.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι η υπόθεση αυτή αφορά τους συμπατριώτες μας εκείνους που είχαν λάβει, ήδη προ του 1940, την Ελληνική υπηκοότητα και έτσι κλήθηκαν και κατατάχτηκαν από την πρώτη ώρα στον τακτικό Ελληνικό Στρατό για να πολεμήσουν εν συνεχεία κατά βάσιν στο μέτωπο της Ηπείρου.

Ο Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου Γ. Μηνατσής

Για μεν την Κάρπαθο πρόκειται για τους:

Ανθυπίατρο Μιχαήλ Εμμ. Μάλτα, από το Μεσοχώρι και τους Οπλίτες Ιωάννη Ν. Λεντάκη, από την Όλυμπο και την Κάσο, και Εμμανουήλ Ν. Χατζημανώλης από την Όλυμπο.

Καθ’ όσον αφορά την Κάσο καθεαυτήν η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακαλούνται όσοι κατέχουν οποιανδήποτε σχετική πληροφορία να την καταθέσουν στην Περιφερειακή μας Ενότητα ώστε να αξιοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Ευχή μας είναι να βρουν επιτέλους οι ηρωικοί νεκροί μας την ανάπαυση που τους αξίζει.