Η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Η. Ν. Κάσου που ξεκίνησε το 2018 (μετά από πρόταση και με την ευθύνη του τότε Συμβούλου Πολιτισμού Γιώργου Νικ. Τσαμπανάκη) και είχε σκοπό την υποβοήθηση των οικογενειών των συμπατριωτών μας, οι οποίοι είχαν συγγενείς μεταξύ των πεσόντων του έπους του 1940 – 41, ώστε να εντοπιστούν οι εντός του εδάφους της Βορείου  Ηπείρου ευρισκόμενοι τάφοι τους, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.  

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν.ΚΑΣΟΥ. ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό οι εκταφές των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών ξεκίνησαν το 2018, 77 χρόνια μετά τη λήξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στη βάση των προνοιών της τότε υπογραφείσας σχετικής Ελληνοαλβανικής συμφωνίας.

Η υπόθεση αυτή αφορά τους συμπατριώτες μας εκείνους που είχαν λάβει, ήδη προ του 1940, την Ελληνική υπηκοότητα και έτσι κλήθηκαν και κατατάχτηκαν από την πρώτη ώρα στον τακτικό Ελληνικό Στρατό για να πολεμήσουν εν συνεχεία κατά βάσιν στο μέτωπο της Ηπείρου.             

Πρόκειται για τους:Ανθυπίατρο Μιχαήλ Εμμ. Μάλτα, από το Μεσοχώρι και τους oπλίτες Ιωάννη Εμμ. Παπαγιάννη από τις Πυλές και Εμμανουήλ Ν. Χατζημανώλη από την Όλυμπο.

Σημειώνουμε ότι από το Μάρτιο ήδη του 2018 προσήλθαν οι συγγενείς του Ανθυπιάτρου Μιχαήλ Εμμ. Μάλτα, Φίλιππος Σταμπολής, ιατρός και Μανώλης Γ. Μάλτας και έδωσαν τότε τα απαιτούμενα δείγματα DNA στο Κέντρο Μοριακής Βιολογίας Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργεί στο χώρο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. 

Την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, ο συμπατριώτης μας Νίκος Ιωάν. Παπαγιάννης, κάτοικος Πυλών, επισκέφτηκε, μετά από συνεννόηση με τον Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Ενποπλων Δυνάμεων με σκοπό να δοθούν μέσω της ενδεδειγμένης διαδικασίας δείγματα DNA στις αρμόδιες αρχές, ώστε να βοηθηθεί η ταυτοποίηση των λειψάνων του συγγενούς του στρατιώτη Ιωάννη Εμμ. Παπαγιάννη, εφ’ όσον αυτά εντοπιστούν, κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εκταφών στα εδάφη της Βορείου Ηπείρου.                                                       

Ο Ιωάννης Εμμ. Παπαγιάννης, γεννήθηκε στις Πυλές το 1910, ήταν στρατιώτης του 12ου Συντάγματος Πεζικού και σκοτώθηκε στην περιοχή των Αγίων Σαράντα στις 3 Δεκεμβρίου 1940.                                                            

Ευχή μας είναι να βρουν επιτέλους οι Ηρωικοί νεκροί μας την ανάπαυση που τους αξίζει.

ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

KAΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ