Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (Παρασκευή 17/02/2023) του Δήμου Καρπάθου και αφορούν την κατάσταση που παρουσιάζει ο ΧΥΤΑ Καρπάθου, το Επαρχείο Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου έχει να σας πληροφορήσει τα εξής:

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ Ν. ΚΑΣΟΥ. ΦΩΤΟ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Καρπάθου (εγκαταστάσεις και 1ο κύτταρο) και η λειτουργία αυτού θα επέλθει στην αρμοδιότητα του ΦΟ.Δ.ΣΑ. Νοτίου Αιγαίου όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία η οποία περιγράφεται στις παρ. 11 & 11Α, του άρθρου 39 του ν. 4954/2022, δηλαδή όταν η αρμόδια επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής των περιελθόντων στον ΦΟ.Δ.ΣΑ. ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης εκδόσει διαπιστωτική πράξη (η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του Δήμου και του ΦΟ.Δ.ΣΑ. Νοτίου Αιγαίου.

Συμπερασματικά την αποκλειστική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, σήμερα, την έχει ο Δήμος Καρπάθου.

Ο ΦΟ.Δ.ΣΑ. θα αναλάβει τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ όταν γίνει με ΦΕΚ η παραχώρηση και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της εγκατάστασης.