Ενημερώνουμε  τους  κατοίκους  του νησιού  ότι  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16510/21-03-2022 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, θα βρίσκεται  στην Η.Ν. Κάσο για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών στο Π.Π.Ι Κάσου ο οδοντίατρος  του νοσοκομείου  Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» Κλώνης Σταύρος για το διάστημα από 28/03/2022 έως και 01/04/2022.

Οι οδοντιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Π.Π. Ιατρείο Η.Ν. Κάσου τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Δευτέρα (28/03/2022) από τις 17:00 έως τις 21:00
  • Τρίτη (29/03/2022) έως Παρασκευή (01/03/2022) από τις 09:00 έως τις 13:30 και από τις 17:00 έως τις 21:00
  • Θα πραγματοποιηθούν όλες οι οδοντιατρικές εργασίες όπως χειρουργεία, σφραγίσματα, εξαγωγές  και απονευρώσεις  εκτός από προσθετική και ορθοδοντική.
  • Επίσης, θα εκτελούνται και ακτινογραφίες.

       Οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται δωρεάν και με ελεύθερη προσέλευση.