Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, φέρνει το θέμα των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του που κατέθεσε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου.

Δημήτρης Γάκης

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Δωδεκανήσου προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το παραπάνω θέμα, προγραμματίζεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης του Δημήτρη Γάκη:

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣH
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην χώρα μας

Η αλιεία αποτελεί για τη νησιωτική μας χώρα, εκτός από σημαντική οικονομική δραστηριότητα, αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής παράδοσης του τόπου. Τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο.  Ενώ για την επαγγελματική αλιεία έχουν θεσπιστεί κανόνες τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, δεν υπάρχει κανένας – ουσιαστικά – έλεγχος για την ερασιτεχνική αλιεία, αφού μετά από την κατάργηση των ερασιτεχνικών αδειών το 2014 από την Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει καμιά καταγραφή της ερασιτεχνικής αλιείας, που να αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι πλέον, η καταγραφή της ερασιτεχνικής αλιείας αποτελεί και Κοινοτική υποχρέωση. Παράλληλα εξαιτίας της κρίσης έχει παρατηρηθεί η έξαρση του φαινομένου μερίδας επονομαζόμενων «ερασιτεχνών» αλιέων να πουλάνε παράνομα αλιεύματα, δημιουργώντας τόσο αθέμιτο ανταγωνισμό όσο και μεγάλη καταστροφή στα ιχθυοαποθέματα.

Με τη δεδομένη κατάσταση, που σημειωτέον απασχολεί τους φορείς των επαγγελματιών αλιέων, τους ερασιτέχνες αλιείς, αλλά ευρύτερα τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες, με έκπληξη είδαμε στα τηλεοπτικά και ιντερνετικά ΜΜΕ, ότι έχετε ετοιμάσει νομοσχέδιο για την ερασιτεχνική αλιεία το οποίο δεν έχετε θέσει στη διαβούλευση ούτε με τους επαγγελματίες αλιείς αλλά ούτε και με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ερασιτέχνες αλιείς. Μάλιστα, ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι περιορίζεται η ερασιτεχνική αλιεία σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα!

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την εκ νέου θεσμοθέτηση της ερασιτεχνικής αλιείας και σε περίπτωση που ισχύουν τα δημοσιεύματα για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την ερασιτεχνική αλιεία, για ποιο λόγο  δεν έχει προχωρήσει στη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς;
  • Τι μέτρα σκοπεύει να  λάβει για την πάταξη της παράνομης αλιείας και πώλησης αλιευμάτων από μερίδα «επαγγελματιών – ερασιτεχνών» αλιέων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γάκης Δημήτριος