Ολοκληρώθηκε η μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ ΦΙΛΙΑ), στο πλαίσιο του έργου RePHIL προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) (www.hcmr.gr), δραστηριοποιούμενο στο χώρο της θαλάσσιας έρευνας, ολοκλήρωσε τη μετασκευή, την επιμήκυνση και τον εκσυγχρονισμό του Ερευνητικού Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του συνόλου του ερευνητικού στόλου του ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Οι εργασίες για το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ πραγματοποιήθηκαν στο Ναυπηγείο Παπίλα (www.papilasyard.com) (Πέραμα Αττικής), τη μετασκευή ανέλαβε η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε (www.anateco.gr), ενώ το έργο, ύψους 1.3 Μ€, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος RePHIL (www.rephil.eu), και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ) Περιόδου 2014 – 2020, από τις Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και ξενάγηση του μετασκευασμένου Ε/Σ ΦΙΛΙΑ (κλειστή εκδήλωση) στη Μαρίνα Δέλτα της Καλλιθέας, παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της έρευνας (τηρουμένων των μέτρων κατά του COVID-19.

Με την παράδοση του μετασκευασμένου Ε/Σ ΦΙΛIΑ, ξεκινάει μια σειρά δράσεων του έργου RePHIL, για τους επόμενους τέσσερις (4) μήνες (μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 30/06/2022), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ελεύθερη χρήση του Ε/Σ από τρίτους, με σκοπό την προβολή τόσο του έργου όσο και των υπηρεσιών που το αναβαθμισμένο Ε/Σ ΦΙΛΙΑ μπορεί να προσφέρει κατά τη ναύλωση του από τρίτους.

Η αναβάθμιση του σκάφους αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, τόσο για τη χώρα όσο και για την επιστημονική κοινότητα, καθώς το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο σκάφη του ερευνητικού στόλου του ΕΛΚΕΘΕ, το ΑΙΓΑΙΟ και το ΑΛΚΥΩΝ και τη σχεδιαζόμενη ναυπήγηση νέου ερευνητικού σκάφους, θα αναβαθμίσουν καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της θαλάσσιας διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων.

Ταυτόχρονα, η διάθεση του Ε/Σ σε τρίτους και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες, αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα χρηματοδότησης που παράγει μεγάλο αποτέλεσμα με ελάχιστο ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). καθώς ανέδειξε:

α) την ανάγκη και τις δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων (Ε.Κ.), ΑΕΙ και παραγωγικών φορέων

β) την ενίσχυση νέων επιστημόνων, των ιδεών τους και των δυνατοτήτων τους, δίνοντας τους πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές που δε θα είχαν διαφορετικά, συμβάλλοντας στη μείωση του brain drain

γ) τη δυνατότητα ενίσχυσης των Ε.Κ. και της υποστήριξης των μεγάλων επιστημονικών υποδομών τους με έμμεσο τρόπο και από άλλους πόρους

Η αναβαθμισμένη υποδομή θα:

α) εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της και θα προσφέρει βελτιωμένες εγκαταστάσεις σε ερευνητές

β) επεκτείνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην έρευνα και την καινοτομία και υποστηρίζοντας τη χρήση νέων μέσων προηγμένης τεχνολογίας

γ) διευρύνει την πρόσβαση και χρήση της από τα ενδιαφερόμενα μέρη με μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν και τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης

δ) συμβάλει στη στήριξη των παραγωγικών κλάδων της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων, της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου, του τουρισμού, καθώς και της θαλάσσιας ασφάλειας

ε) συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε νέα επιστημονικά πεδία, στην υλοποίηση νέων διδακτορικών διατριβών και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για νέους ερευνητές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να ληφθούν από την ιστοσελίδα του, στο διαδικτυακό τόπο: www.rephil.eu

Στοιχεία Επικοινωνίας
Μαρία Μανιοπούλου
Τηλέφωνο: 6932410506
Email: maniopoulou@hcmr.gr