Στις 7 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δήμου Καρπάθου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  Συνεδρίαση κατόπιν αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ΑΠΕΚ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.
  2. Ενημέρωση – Ψήφισμα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου. Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Κ. Κωνσταντινίδης.