Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Γ.Ν. Καρπάθου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν σχετικού αιτήματος, που υπεβλήθη στη χρήση αυτόματου απιδινωτή.

Την εκπαίδευση πραγματοποίησαν-επιμελήθηκαν ο Επιμελητής Α’ Καρδιολογίας κ. Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος και ο διασώστης κ. Κυπραίος Μερκούριος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ