Αγαπημένο μου παιδί λατρεία μου μεγάλη.
χιλιόχρονος σου εύχομαι από καρδιάς Μιχάλη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣ

Παιδί μου με φιλότιμο και με καλές τις γνώσεις
στη μάνα που σε αγαπά μόνο χαρές να δώσεις.

Η τύχη σου νάνε χρυσή με άνθη στολισμένη
που είμαι η μητέρα σου είναι ευλογημένη.

Πάντα με την ευγένεια και τους καλούς σου τρόπους
έχεις κερδίσει τις καρδιές σε όλους τους ανθρώπους.

Εμείς σε καμαρώνουμε γλυκό μας παλικάρι
που μοιάζεις εις στον πάππου σου το Γιάννη Σακελλάρη.

Να σε έχει ο Θεός καλά να έρθεις στο νησί σου
να παίξεις και τη λύρα σου με όλη την όρεξη σου.

Στη Λάστο πάνω να βρεθείς και στου Αγίου τη χάρη
να παίξεις μες το πέργερο γλυκό μου παλικάρι.❤️

Η μητέρα σου Ειρήνη Σακελλάρη-Παπά

( Το βίντεο είναι τον Αύγουστο στο Απέρι στου Τσαγκάρη το καφενείο)