Σήμερα, 6 Μαρτίου 2022, Κυριακή και ώρα 11 π.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου στην αίθουσα του “Κωνσταντίνου Λειβαδιώτης” για την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου Μιχάλης Μανωλάκης, σχολίασε το χθεσινό δελτίου τύπου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο “Δήμος Καρπάθου: Δεν θα συμμετέχουμε στην παρωδία του κ. Μανωλάκη και της παρέας του!” το οποίο αναρτήθηκε στην εφημερίδα “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”.  O κ. Μανωλάκης είπε τα εξής:

Στην συνέχεια, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Zαννάκης, διάβασε τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων, όπου ήταν 5 (πέντε) παρόντες και 1 (ένας) πρόεδρος ο Μανόλης Μαγριπλής της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου.