Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου, υπενθυμίζει στο κοινό την υπ’ αριθ. 31415 Φ.700.5/23-05-2019 εγκύκλιο Α.Π.Σ., (ΑΔΑ ΩΟ2Ξ46ΜΚ6Π-8Ο7) που αφορά προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών, για να καλύψει το νομοθετικό κενό πυροπροστασίας των κατοικιών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989.

Επισημαίνεται ότι:

  • Με τη δημοσίευση του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) αναβαθμίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας κατοικιών που εμπίπτουν σ’ αυτό.
  • Δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κατοικιών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κατοικίες δεν έχουν εν γένει αναγερθεί με ομοιόμορφους και δεσμευτικούς όρους δόμησης και η παρέμβαση, ιδιαίτερα σε δομικά στοιχεία είναι συνήθως τεχνικά δυσχερής.
  • Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της ανωτέρω εγκυκλίου, προτείνεται να τηρούνται επίσης, σε κατοικίες που άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), ήτοι εκείνες με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μεταξύ 17-2-1989 και 7-8-2018, εφόσον δεν τίθενται αυστηρότερα μέτρα.
  • Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, κρίνεται ως ευχερώς υλοποιήσιμη, η τήρηση των προληπτικών μέτρων (ΚΕΦ. Γ΄), καθώς και η τοποθέτηση των αυτόνομων ανιχνευτών καπνού, φορητών πυροσβεστήρων και βοηθητικών εργαλείων και μέσων (ΚΕΦ. Δ΄).
  • Στα κτίρια κατοικιών δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ούτε υφίσταται φορέας αδειοδότησης, ενώ το καταστατικό της πολυκατοικίας και η γενική συνέλευση, επιλύουν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολυκατοικιών και τη διαμονή των ενοίκων σ’ αυτές.
  • Ο αριθμός των συμβάντων πυρκαγιών σε κατοικίες αποτελεί το 15,5% περίπου του συνόλου αστικών συμβάντων κατάσβεσης πυρκαγιάς κατά την τελευταία δεκαετία.
  • Τα προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της εν λόγω εγκυκλίου, δεν επιβάλλονται, ούτε τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις και κατά περίπτωση μελετώνται και εγκαθίστανται, χωρίς την ανάμιξη της Υπηρεσίας μας.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο βρείτε εδώ το πλήρες σχετικό έγγραφο της Εγκυκλίου.

O Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

Μιχαήλ Γ. Κρασσάς
Πύραρχος- Διπλ. μηχ/γος μηχανικός Ε.Μ.Π.