- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Μια νέα σελίδα  προκλήσεων, ευκαιριών και δυνατοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της προοπτικής ανάπτυξης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ανοίγει με την έγκριση στις 29/8/2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027.

[1]

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Ν.Αιγαίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος ανέρχεται σε 285,4 εκ. ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, που το Πρόγραμμα είχε εγκριθεί με προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ, απόρροια της επίμονης και τεκμηριωμένης διεκδίκησης της Περιφερειακής Αρχής, για την τροποποίηση – επικαιροποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κριτηρίων κατηγοριοποίησης των Περιφερειών και κατανομής των πόρων.

Το 50% των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (105,8 εκ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (36,9 εκ. ευρώ) και το υπόλοιπο 50% από το ελληνικό δημόσιο.

Η διαδικασία κατάρτισης του νέου Προγράμματος που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με έργα και δράσεις  που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των νησιωτών,  ξεκίνησε πριν από δύο περίπου χρόνια. Έγινε μακρά διαβούλευση -μέσα στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία- με κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Η διαδικασία αυτή κατέληξε σε ένα σχέδιο που, συμπληρωματικά με τα Τομεακά Προγράμματα, αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις της Περιφέρειας μέχρι το 2029.

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε για το νέο αυτό χρονικό ορόσημο της αναπτυξιακής πορείας του Νοτίου Αιγαίου:

“Της σημερινής υπέροχης είδησης, προηγήθηκαν δύο χρόνια προετοιμασίας και σκληρής δουλειάς. Σχεδιασμός, διαβούλευση, διαπραγμάτευση, καθορισμός στόχων και οτιδήποτε χρειάστηκε για να ενισχύσουμε την προοπτική των νησιών μας, έγινε με επιμονή και αφοσίωση. Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Γ. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκο και στο πρόσωπο του προϊστάμενου Αντώνη Βουτσίνου, όλα τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου. Η δραστική αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, μας κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους για το μέλλον των νησιών μας”.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, που περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:

  1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €)
  1. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (64 εκ. €)
  1. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (32,8 εκ. €)
  1. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €)
  1. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)
  1. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)
  1. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)
  1. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €) 

Το επόμενο διάστημα θα γίνει η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία θα συνεδριάσει το φθινόπωρο για να εγκρίνει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων.

Μετά την εξειδίκευση των δράσεων το Πρόγραμμα θα μπει στη φάση υλοποίησης πριν το τέλος του έτους με τη δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς ένταξη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που υπάρχουν μεταφερόμενα έργα, έργα δηλαδή που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και ώριμα έργα.

Τέλος προγραμματίζεται άμεσα η δημοσιοποίηση πρόσκλησης για την υποβολή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και η ανάθεση για την εκπόνηση των σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.