Στις 22 Ιουνίου 2019 η Πρέσβης της Αυστρίας Mag. Andrea IKIC-BOHM θα 
εγκαινιάσει το Επίτιμο Προξενείο της Αυστρίας στη Ρόδο. Η κ. Μαίρη 
Μοσκή-Στάθη
θα ορισθεί Επίτιμος Πρόξενος της Αυστρίας στη Ρόδο.

Η Πρέσβης της Αυστρίας Μag.Andrea IKIC-BOHM με την κ. Μαίρη Μοσκή-Στάθη 
η οποία θα ορισθεί Επίτιμος Πρόξενος της Αυστρίας στη Ρόδο.