- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ: Δασική απαγορευτική διάταξη βοσκής σε περιοχή της νήσου Καρπάθου

H Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου Αικατερίνη Μπαλατσούκα,δασολόγος αποφάσιε την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) έτη και των μεγάλων Ζώων και προβάτων για πέντε (5) έτη.

[1]

[2]