Με δυο πανεπιστήμια εκπροσωπείται η χώρα μας στην κατάταξη της Academic Ranking of World Universities (ARWU) ή Shanghai Ranking. Πρόκειται για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που κατατάσσονται στις θέσεις 301-400 και 401-500 αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι τις ίδιες θέσεις είχαν τα δυο πανεπιστήμια και το 2014.Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το πανεπιστήμιο Shanghai Jiaotong με βάση τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις κάθε πανεπιστημίου.
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράμετροι ανάμεσα στις οποίες είναι και ο αριθμός των πανεπιστημιακών που κερδίζουν βραβεία νόμπελ και μετάλλια-διακρίσεις στο αντικείμενο τους , αριθμός δημοσιεύσεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, οι κατά κεφαλή επιτυχίες ( performance) σε σχέση με το μέγεθος του ιδρύματος κ.α.
Διακρίσεις στους τομείς πληροφορικής, ιατρικής, φυσικήςΕκτός από την κατάταξη των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πανεπιστήμια κατατάσσονται και ανά επιστημονικό πεδίο και θέμα. Στο πεδίο της κλινικής ιατρικής-φαρμακευτικής το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 101-150 όπως και το 2014.
Διάκριση έχουμε στην επιστήμη της Φυσικής καθώς το Καποδιστριακό βρίσκεται τις θέσεις 101-150 ενώ στην Επιστήμη της Πληροφορικής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βρίσκεται για 3η συνεχή χρονιά στις θέσεις 151-200. Σημειώνουμε ότι συγκριτικά με το 2014 μειώθηκαν οι παρουσίες των ελληνικών πανεπιστημίων στις λίστες των επιστημονικών πεδίων ή θέματος.
Πρώτο το Harvard για 13η χρονιά
Το Harvard University για 13η χρονιά κατατάσσεται στην 1η θέση, ενώ στις πρώτες δέκα θέσεις συναντά κανείς οκτώ πανεπιστήμια των ΗΠΑ και μόλις δύο από την Ευρώπη και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο ( University of Cambridge 5o, University of Oxford 10o). Στις πρώτες 20 θέσεις και συγκεκριμένα στην 20η έχει παρουσία η Ελβετία με το Swiss Federal Institute of Technology Zurich.