Ως πολίτες του νησιού στεκόμαστε δίπλα στην έντονη διαμαρτυρία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, του Νοσοκομείου Καρπάθου.

Παρά την αρνητική θέση της Διοίκησης και τις προσπάθειες που έγιναν αποσπάστηκε ο νεορισθείς Παθολόγος για 23 μέρες.

Είναι απαράδεκτο το νεοσύστατο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου να έρχεται να καλύψει, χωρίς να έχει τη δυνατότητα, ανάγκες άλλων νοσοκομείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άμεση κάλυψη του κενού, ώστε να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν.Κ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Μέλος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου