Στο ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (Congenital Heart Surgeons Society) στο Σικάγο, είχα την τιμή, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA), να παρουσιάσω την πρωτοποριακή μέθοδο που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με τον Καθηγητή του ΜΙΤ Δημήτρη Μπερτσιμά και την ομάδα του, για την αντικειμενική αξιολόγηση των χειρουργικών αποτελεσμάτων των Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

Δρ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑ ΣΑΡΡΗΣ

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, τον Καθηγητή Δημήτρη Μπερτσιμά και την Ομάδα του στο ΜΙΤ, τους συν-συγγραφείς συναδέλφους παιδοκαρδιοχειρουργούς της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, και όλα τα Κέντρα που συνεισφέρουν τα δεδομένα των επεμβάσεων τους στην Ευρωπαϊκή Βάση Παιδοκαρδιοχειρουργικών Δεδομένων.

Η απόλυτα αντικειμενική αυτή μεθοδολογία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον αυτόματο και λεπτομερή εντοπισμό των όποιων αδυναμιών στις πρακτικές των Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων, πράγμα που επιτρέπει την ανάληψη στοχευμένων διορθωτικών δράσεων για την παροχή της καλλίτερης δυνατής ποιότητας καρδιοχειρουργικών υπηρεσιών προς τα παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα.

Μάλιστα η μεθοδολογία αυτή διατίθεται από την ECHSA και στο Ελληνικό Υπουργείο Υγείας δωρεάν, εφόσον αυτό αποφασίσει να την υιοθετήσει στα πλαίσια προσπαθειών για την διασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας της παιδοκαρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα.