Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας στην Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δημήτρη Μπερτσιμά και την Ομάδα του στο ΜΙΤ, για την εφαρμογή διεθνώς των νέων μεθόδων που αναπτύξαμε για την αντικειμενική αξιολόγηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, η τελευταία σχετική μας εργασία συμπεριλήφθηκε στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Ετησίου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος (Society for Thoracic Surgeons).

Γιώργος Σαρρής, MD, PhD

Η με απόλυτα μαθηματική αντικειμενικότητα αξιολόγηση των χειρουργικών αποτελεσμάτων των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων με την μέθοδο μας λαμβάνει υπόψιν με μεγάλη ακρίβεια την περιπλοκότητα των περιστατικών που αντιμετωπίζει το κάθε κέντρο.

Η αξιολόγηση είναι φυσικά απαραίτητη σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, όμως ακόμα περισσότερο στην ιατρική και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο αντικείμενο της χειρουργικής της καρδιάς των παιδιών, αφού έτσι διασφαλίζεται η απαραίτητη επιστημονική ειλικρίνεια.

Τέτοια αξιολόγηση αποτελεί υποχρέωση μας ως ιατρών προς τους μικρούς μας ασθενείς και τους γονείς τους, ως βάση και πολύτιμο εργαλείο στις ηθικά επιβαλλόμενες διαρκείς προσπάθειες όλων μας για βελτίωση.

Η αντικειμενική αξιολόγηση σε τακτική βάση των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων και η επίσημη, διαφανής δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής είναι υποχρεωτική στις προηγμένες χώρες.

Η αντικειμενική μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία, είναι άμεσα διαθέσιμη, και ευελπιστώ να εφαρμοστεί πολύ σύντομα και στην χώρα μας.

Η αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων έχει την αμέριστη υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας, ιδιαίτερα όσων έχουν με υπευθυνότητα εγκύψει στα θέματα διασφάλισης ποιότητας, και άλλωστε είναι εδώ και πολλά χρόνια το επίμονα ζητούμενο από τους γονείς των καρδιοπαθών παιδιών, τόσο μεμονωμένα όσο και, κυρίως και επισήμως, μέσω των καταξιωμένων Συλλόγων τους.