Ανέλαβε υπηρεσία στο  Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου η φαρμακοποιός Μαρία Ηλ. Λάμπρου-Σεβδαλή.

ΜΑΡΙΑ Η. ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΕΒΔΑΛΗ

Η κ. Μαρία Ηλ. Λάμπρου-Σεβδαλή είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής  Σχολής Αθηνών με ειδίκευση και με εμπειρία τα τελευταία χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.