Μετά την απώλεια του αείμνηστου Προέδρου μας Αριστοτέλη Α. Παυλίδη, η κενή θέση στο Διεθνές Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος (Δ.Ι.Ι.Κ.) συμπληρώθηκε από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, τον Ιατρό Νικόλαο Σ. Μανούση.

Μετά την επανασύσταση του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου και τις διενεργηθείσες διαδικασίες, η νέα σύνθεση του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δ.Ι.Ι.Κ., έχει ως ακολούθως:

Προέδρος: Νικόλαος Ε. Παπαντωνίου Επίτιμος Προέδρος: Χρήστος Μόσχος Α. Αντιπρόεδρος : Στέφανος Ι. Γερουλάνος Β. Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Σ. Μανούσης Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Η. Τάλλαρος Ταμίας: Φίλιππος Μ. Καλλούδης Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Κανταρζής.

Με εκτίμηση,

Εκ του Δ.Σ. του Δ.Ι.Ι.Κ