Το πρώτο δίμηνο της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, έπρεπε να είχε συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης   από εκπροσώπους τοπικών  φορέων και Δημότες η οποία να γνωμοδοτεί  για τα αναπτυξιακά προγράμματα , το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

At Karpathos islahd,facing Kasos Photo:Vasilis Liappis Photography

Στο Δήμο Καρπάθου πέρασαν δύο και πλέον χρόνια και ακόμη δε έχει συγκροτηθεί  η Επιτροπή.

Για το  μείζον κατά τους ίδιους θέμα του λιμανιού  Δήμαρχος και  Πρόεδρος του Δ.Σ  επί δύο χρόνια   αρνιόντουσαν να το συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αρνήθηκαν παράνομα να συζητήσουν   ακόμη και την αίτηση που υπέβαλαν στις 30 Ιουλίου 27 Δημότες    που   πρότειναν την υιοθέτηση της πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Λιμενικού Ταμείου ( Λ.Τ.) , που  ο Δήμαρχος υποστήριζε προεκλογικά.

O δημαρχεύων  ανιψιός του    δικαιολόγησε την αλλαγή θέσης του λέγοντας πως αλλιώς βλέπει κανείς τα πράγματα πριν εκλεγεί  και αλλιώς όταν αναλαμβάνει την διοίκηση .

Εμείς το  χαρακτηρίζουμε έλλειψη συνέπειας, άλλοι εξαπάτηση των ψηφοφόρων.

Και όταν ο νέος πρόεδρος, εφαρμόζοντας τον κανονισμό,  συγκάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση της αίτησης των δημοτών  ματαίωσαν  σκόπιμα δύο φορές την συνεδρίαση με αστήρικτες  δικαιολογίες.

Από την μια αμφισβήτησαν την γνησιότητα του με αριθμ.45/14-1- 2019  εγγράφου του λιμενικού Ταμείου   και  από την άλλη  ισχυρίστηκαν πως επί του  πρωτοτύπου του, που είχε περιέλθει στο Δήμο στις 14 Ιανουαρίου 2019,  είχε αποφανθεί   το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο  στις 20/2/2019 .

Ενώ δεν προσήλθαν ούτε στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα αυτή να ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας  την επομένη ο Δήμαρχος ζήτησε εγγράφως από το Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.  να θέσει θέμα «Ενημέρωση – Συζήτηση επί των εξελίξεων με θέμα «Τεχνικές μελέτες επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου» και δύo μέρες  έφυγε από την Κάρπαθο δείχνοντας πως εννοεί τον σεβασμό στους θεσμούς .

Στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση, που δεν είχαν πια την δυνατότητα ματαίωσής της, ο  Δημαρχεύων ανιψιός του, επιδιώκοντας  την πρόκληση προσωπικών αντιπαραθέσεων  και αποπροσανατολισμό της συζήτησης  ανέγνωσε  πριν αρχίσει η συζήτηση  την γεμάτη ανακρίβειες  ανακοίνωση  του Δήμαρχου που αναφερόταν στην  ήδη ματαιωθείσα 2η επαναληπτική συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου.   

Προτιμήσαμε να  μη του απαντήσουμε  για να μη εκτραπεί η συζήτηση από την ουσία της συζήτησης.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις του όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το τίτλο «Λιμάνι στον Βρόντη: Άγνοια ή προσπάθεια εξαπάτησης;» μας αναγκάζει  να επανέλθουμε στο θέμα  για αποκατάσταση της αλήθειας και την σωστή ενημέρωση των δημοτών.

Χαρακτήρισαν την σύγκληση του Συμβουλίου για συζήτηση της αίτησης των Δημοτών ως «φαρσοκωμωδία και κακοστημένη παράσταση» και καλούσαν τον Πρόεδρο «να διαβουλεύεται με το Δήμαρχο  πριν συγκαλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση , … για να προστατεύσει το Σώμα από τέτοιες συνεδριάσεις!!!». 

Περιμέναμε πως οι επιστημονικοί συνεργάτες του Δημάρχου  θα τον ενημέρωναν πως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εξουσιάζεται από τον Δήμαρχο .

Να του εξηγήσουν  πως ο Δήμαρχος δεν είναι απόλυτος άρχων. Έχει υποχρέωση να  τηρεί τους νόμους  και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και  οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτές.

Η αλήθεια είναι πως το  Δημοτικό Συμβούλιο απαξιώνεται   από εκείνους  που επί δυο χρόνια αρνιόντουσαν να  το φέρουν προς συζήτηση υποστηρίζοντας πως οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι δεν έχουν τις γνώσεις και την ικανότητα  για να διατυπώσουν άποψη επί των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων. 

Το απαξίωναν εκείνοι που είχαν κάνει κανόνα τις «συνεδριάσεις»δια περιφοράς.

Το απαξιώνουν εκείνοι που αρνούνται να παραστούν στην συνεδρίαση και στέλνουν υπαλλήλους του Δήμου για να διαβάσουν αβάσιμες ανακοινώσεις  τους.

Ισχυρίστηκαν  πως «το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απορρίψει τον Φεβρουάριο του 2019 την πρόταση «Κανάκη»  για κατασκευή κρηπιδώματος στο Βρόντη ».

Η αλήθεια είναι πως ποτέ  το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απέρριψε την πρόταση για κρηπίδωμα στο Βρόντη.

Αντιθέτως στις 22 Ιουλίου 2016 όταν συζητήθηκε η σχετική αίτηση-πρόταση  250 δημοτών η εισήγηση του τότε Δημάρχου, που πρότεινε την απόρριψη της, ψηφίστηκε μόνο από  4 από τους 19 παρισταμένους Δημοτικούς Συμβούλους . 

Ένα χρόνο μετά στις 24/11/17 με την 229/24-1-2017 απόφαση του το Δ.Σ αποφάσισε  μεν ότι «Δεν υπάρχει αντίρρηση στην συνέχιση της ανατεθείσας μελέτης» στο Γααρόνησο  ταυτόχρονα όμως αποφάσισε: «να ανατεθεί από τον κύριο του έργου ΠΝΑ ή το Φορέα Διαχείρισης (Λιμενικό Ταμείο) συμπληρωματική μελέτη μεταφοράς των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός τουριστικής κίνησης, στην περιοχή Βρόντη, όπως αναφέρεται στο ΤΑΠ Καρπάθου» και στην ίδια απόφαση  παραπέμπει  και η υπ’ αριθμό 29/ 20-2-2019 .

Επικαλούνται ανυπαρξία νέων στοιχείων  ξεχνώντας πως στις 2 Ιουνίου 2021  η  ΕΣΑΛ  ανέβαλε την λήψη οριστικής απόφασης  «προκειμένου να δοθεί χρόνος να εξετασθεί η δυνατότητα χωροθέτησης  κάποιων χρήσεων του λιμανιού σε άλλες θέσεις του νησιού».

 Επικαλούνται πως δεν είναι αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ η επιλογή θέσης  χωροθέτησης νέου λιμένα, 

Το ότι η ΕΣΑΛ δεν χωροθετεί λιμενικές εγκαταστάσεις αλλά εξετάζει μόνο προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν από αρμόδιους φορείς  το έχουμε τονίσει  κατ’ επανάληψη και το επισημαίναμε  τόσο στην αίτηση όσο και στην αναλυτική εισήγηση μας προς το Δ.Σ.  

Γι αυτό προτείναμε και το Δ.Σ  αποφάσισε να  υποβληθεί  ως εναλλακτική και η πρόταση του λιμενικού Ταμείου    για  να μπορέσει  η ΕΣΑΛ να την αξιολογήσει και να εγκρίνει την βέλτιστη για την Κάρπαθο Λύση .       

Το Λιμενικό Ταμείο  και οι  υπογράφοντες την αίτηση  δεν πρότειναν  και δεν προτείνουν χωροθέτηση «νέου» λιμένα.  

Την επέκταση  του σημερινού λιμανιού των Πηγαδίων , προτείνουν και  παράλληλα κατασκευή ενός βοηθητικού κρηπιδώματος  στο Βρόντη, όπου να μεταφερθούν  όλες οι εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού το Καλοκαίρι. 

Για την κατασκευή του κρηπιδώματος αυτού δεν απαιτείται χωροταξική μελέτη αλλά  οριοθέτηση στην περιοχή Εξομοιούμενης  Λιμενικής Ζώνης, που γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από πρόταση του Λιμενικού Ταμείου.

Επικαλούνται πως δεν υπάρχει άλλη μελέτη, πλην αυτής του κ. Γιαμίν, όταν  στο ΔΤΥ 207/29-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας, το οποίο οι ίδιοι επικαλούνται,  αναφέρεται πως έχουν πληρωθεί  σε τρία μελετητικά γραφεία, 23.405,44 ευρώ  στο καθένα, και έχουν συνταχθεί τρεις προκαταρτικές μελέτες για το Γααρόνησο, που βρίσκονται στο φάκελο της Περιφέρειας.   

Είναι απορίας άξιον γιατί  οι υποστηρικτές της κατασκευής «νέου» λιμανιού στο Γααρόνησο  δεν ζητούν να περιληφθεί στην έκθεση ΠΠΠΑ ως εναλλακτική  η επιλαχούσα από τις λύσεις αυτές της μελετητικής ομάδας ΡΟΝΓΚΑΝ, με την οποία επιτυγχάνονται οι ίδιοι στόχοι χωρίς την καθαίρεση του κυματοθραύστη  και επιμένουν στην  προβληματική λύση «Γιαμίν», αγνοώντας τις αρνητικές επισημάνσεις της ΕΣΑΛ.

Ο ισχυρισμός  ότι αν  αλλάξει  το αντικείμενο της μελέτης  θα χαθεί η χρηματοδότηση του έργου  δεν γίνεται πια πιστευτός από κανένα.

Το ίδιο επιχείρημα προβαλλόταν συνεχώς  από  το 2014 . 

Από τότε το αντικείμενο της μελέτης έχει αλλάξει τέσσερις  φορές  και  παράλληλα αποδείχθηκε   πως το έργο δεν  ήταν ενταγμένο  σε κανένα πρόγραμμα.. 

Τώρα μας  λένε πως  έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 21-27.  

Είναι ένα ακόμη ψέμα αφού  είναι γνωστό  πως κανένα έργο δεν  μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα  χωρίς να έχει πλήρη  αδειοδότηση και ώριμη μελέτη. 

Επιπρόσθετα το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας   (ΕΣΠΑ 2021-27  βρίσκεται υπό κατάρτιση και επομένως θα μπορεί να ενταχθεί σε αυτό  η υλοποίηση της πρότασης του Λιμενικού Ταμείου.

Λένε πως ως Δημοτική Αρχή, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους  μόνο τους  επίσημους φορείς. 

Εμείς θέλουμε τη Δημοτική μας αρχή  να διαβουλεύεται με τους φορείς  και τους κατοίκους του  νησιού μας, να υποβάλλει  στην Περιφέρεια και την Κυβέρνηση τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές  προτάσεις και να παλεύει για την ικανοποίηση τους προτάσσοντας αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον της Καρπάθου και των κατοίκων της.

Εμείς με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του νησιού μας αναδείξαμε τα μειονεκτήματα της αρχικής πρότασης Γιαμίν του 2013, προϋπολογισμού 4.5 εκατομμυρίων, που τελικά, λόγω των αντικειμενικών μειονεκτημάτων της, μπήκε στο αρχείο  το 2017  και  έμμεσα πετύχαμε  τον διπλασιασμό των διατιθέμενων πιστώσεων,  που επαρκούν τόσο για την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 170 μ. όσο και  για την κατασκευή του κρηπιδώματος στο Βρόντη.

Περιμέναμε πως οι διοικούντες τον Δήμο, βλέποντας τις ζημιές που προξένησε η πρόσφατη κακοκαιρία στην παραλιακή των Πηγαδίων, που επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά την ανάγκη προέκτασης του προσήνεμου μώλου, θα τηρούσαν αιδήμονα σιωπή και  θα  φρόντιζαν   για την υλοποίηση  της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ.

Αντίθετα με  δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Παραγιος, με προφάσεις εν αμαρτίαις προσπαθεί να  την απαξιώσει  και να δικαιολογήσει την  αδικαιολόγητη επί τρίμηνο άρνηση του να φέρει  την αίτηση των δημοτών για συζήτηση στο ΔΣ.

Αντιστρέφοντας την αλήθεια ισχυρίζεται  ότι «όποιος   λέει ότι η “πρόταση του Λιμενικού Ταμείου” θα απαλλάξει την παραλιακή από την κίνηση των οχημάτων ….είτε λέει ψέματα εν αγνοία του, είτε εσκεμμένα.

Ισχυρίζεται ψευδώς  ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι αδύνατο να δώσει άδεια για κατασκευή κρηπιδώματος στο Βρόντη, όταν η  ίδια η Υπηρεσίας με το υπ΄αριθμ. 1496/26-2-2016 έγγραφό της αναφέρει  προς το Υπουργείο Πολιτισμού  έχει συναινέσει στην χωροθέτηση λιμενικών έργων  τόσο στην περιοχή του Γααρόνησου όσο και στην περιοχή Βρόντη. 

Από την μια υποστηρίζει ότι «Είναι γνωστό της πάση (sic), ότι η αρχαιολογία δεν αλλάζει τη γνώμη της ακόμη και με μπάρμπα στην Κορώνη» και από την άλλη  ότι « με τη γνωστή πίεση που ασκεί ο κ. Κανάκης στις υπηρεσίες που δεν συμφωνούν με αυτά που εκείνος θεωρεί σωστά», η αρχαιολογική υπηρεσία έστειλε  τα έγγραφα  με τα οποία  γνωστοποιεί  πως συναινεί για την κατασκευή του κρηπιδώματος στο Βρόντη.

Επιπρόσθετα το έργο  στο Βρόντη  βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και  επιπλέον δεν χρειάζεται να γίνουν εκσκαφές ούτε στην ξηρά ούτε στην θάλασσα.

Σε αντίθεση για το έργο στο Γααρόνησο,  προβλέπονται εκτεταμένες εκβαθύνσεις και  από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει τεθεί ο όρος ότι «σε εύθετο  χρόνο πριν την έναρξη του έργου να πραγματοποιηθεί υποβρύχια αυτοψία από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων προκειμένου να διερευνηθεί ο βυθός στην περιοχή της χωροθέτησης ….»

Ισχυρίζεται πως για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης στο Βρόντη προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει υποδομή οδικής πρόσβασης  και ότι «εκεί δεν υπάρχει τίποτα!».

Δύο ακόμη  ψεύδη!

Δρόμος υπάρχει που οδηγεί στην Παραλία ο οποίος μπορεί να βελτιωθεί  σχετικά εύκολα όπως αναφέρεται  και στο έγγραφο του λιμενικού ταμείου.

Ισχυρίζεται πως δεν νομίζει πως θα υπάρχει σόφρων άνθρωπος ο οποίος θα δώσει άδεια να μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία σε απόσταση δεκάδων μέτρων από ένα σταθμό διασύνδεσης χιλιάδων βολτ. ¨

Εμείς  αντίθετα πιστεύουμε  πως κανείς σόφρων δεν θα διαθέσει 9 εκατομμύρια ευρώ για λιμάνι στο Γααρόνησο μικρότερης δυναμικότητας από το σημερινό με τα επικίνδυνα φορτία να ξεφορτώνονται και να περνούν δίπλα από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία .  

Αυτό θα πρέπει να είναι  το μέλημα του Δήμου  και όχι  ο  σταθμός διασύνδεσης  που είναι θέμα ΄της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Επιτομή της  προσπάθειας παραπλάνησης των Δημοτών είναι  η κατακλείδα του δημοσιεύματος του κ. Παραγιού , που αναφέρει «ότι τυχόν υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα υποχρεώσει τις δεκάδες επιχειρήσεις, πάνω και πέριξ του παραλιακού, να συνεχίσουν να βλέπουν να περνούν από μπροστά τους , νταλίκες , αυτοκίνητα, γκαζάδικα κτλ για δεκαετίες».

Η αλήθεια είναι ότι με την υλοποίηση της πρότασης   υπέρ της οποίας ορθά τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο  θα σταματήσουν να περνούν μέσα από ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο από την παραλιακή  νταλίκες  και βυτιοφόρα.

Αν οι διοικούντες τον Δήμο ενδιαφέρονται πραγματικά   να αποκτήσει επιτέλους η Κάρπαθος  σωστές λιμενικές εγκαταστάσεις  και να απαλλαγεί ολόκληρη η  πόλη από την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων  προς και από τα πλοία  της γραμμής, τα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια,   αντί να επικαλούνται το  προ 35ετίας Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης   ή την προ 15ετίας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν  να  φροντίσουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Λιμενικό Ταμείο για την υλοποίηση της  πρότασης του λιμενικού Ταμείου. 

Αντί να ισχυρίζονται πως χρειάζονται 10 και 20 χρόνια για την μελέτη  να δώσουν αμέσως εντολή στον κ. Γιαμίν,  να βυθομετρήσει την περιοχή του Βρόντη και να εκπονήσει την προκαταρτική μελέτη  του  κρηπιδώματος και να την περιλάβει στην  τεχνική έκθεση  του ΠΠΠΑ.

Έτσι θα επισπευσθεί η μελέτη  και θα πιάσουν τόπο τα 37.000 ευρώ που θα του  πληρώσει ο Δήμος για χωροθέτηση λιμένα οχληρών.

Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του 2006  έχουν το άλλοθι  πως δεν γνώριζαν τα προβλήματα  της θέσης του Γααρόνησου ούτε  θα  μπορούσαν να φανταστούν την τελευταία, εγκληματική κατά πολλούς, πρόταση του κ. Γιαμίν, που προβλέπει την καθαίρεση του παλιού κυματοθραύστη  και νέο λιμάνι στο οποίο δεν θα μπορεί να ελλιμενιστεί ούτε ένα μότορσιπ. 

Τώρα  που ενημερώθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς τάσσονται υπέρ της λύσης του Λιμενικού Ταμείου.

Οι  διοικούντες σήμερα τον Δήμο δεν έχουν αυτό το άλλοθι.

Γνωρίζουν τα υπέρ και τα κατά των προτεινόμενων λύσεων. 

Δεν χρειάζεται να είναι  λιμενολόγοι για να  σχολιάσουν  τους επιπτώσεις των κυματισμών  από τα ανοίγματα του λιμανιού, που  είδαν  όλοι οι κάτοικοι της πόλης πριν λίγες μέρες.

Δεν δικαιούνται να εθελοτυφλούν  υποστηρίζοντας  λύσεις που δεν αποτρέπουν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ (Ε.Α)