ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα 4-2-2019 και ώρα 13:30 μ.μ, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Με αφορμή το ΦΕΚ104Β΄/2019 σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακού προγραμματισμού, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λόγω της σοβαρότητας του ανωτέρω θέματος, και επειδή η εφαρμογή του ΦΕΚ104Β΄/2019 και των άρθρων αυτού θα δημιουργήσουν κι άλλα αξεπέραστα προβλήματα ( εκτός της έλλειψης γιατρού και επαρκούς συγκοινωνίας ) στην λειτουργία του Δήμου και την επιβίωση των μόνιμων κατοίκων οι οποίοι μοιραία θα  αναγκαστούν να φύγουν από το Ηρωικό νησί της Κάσου, όπως και από κάθε άλλο δυσπρόσιτο νησί της ελληνικής Επικράτειας δημιουργώντας μια ακόμη «βραχονησίδα» στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας μας.

Κάσος! Φωτό: Πωλ Βιττωρούλης

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη

  • Την υπ’αριθμ 114/2017 απόφαση Δ.Σ Κάσου
  • Ότι στο Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου υπηρετεί μία και μοναδική μόνιμη Διοικητική υπάλληλος με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό ούτε το άρθρο 1 του ΦΕΚ104Β΄/2019 να εφαρμοστεί.
  • Η οικονομική διαχείριση ασκείται από τον Δήμο Καρπάθου  με προγραμματική σύμβαση η οποία δεν θα ανανεωθεί με την εφαρμογή του ΦΕΚ104Β΄/2019 διότι και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου, παρά την καλή της διάθεση και το αίσθημα αλληλεγγύης που τη διακατέχει,  οριακά θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούριες απαιτήσεις για το Δήμο Καρπάθου  .
  • Τα Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου δεν αποτελούν πλεόνασμα αλλά χρήματα που προορίζονται να καλύψουν αναγκαίες μελέτες και έργα σχετικά με την ασφάλεια και επιβίωση των ηρωικών κατοίκων (αντιπλημμυρικά έργα , συντήρηση- αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδικού δικτύου, τσιμεντοστρώσεις- πλακοστρώσεις, συντήρηση αποκατάσταση και επέκταση σχολικών κτιρίων, παιδικές χαρές , χώρους αθλητισμού, ανακύκλωση ) , ελλείψει τεχνικής υπηρεσίας και με την εφαρμογή του ν.4412/2016  οι δυνατότητες του Δήμου να προσφέρει τα απαραίτητα στους κατοίκους του νησιού περιορίστηκαν στο ελάχιστο και με την εφαρμογή του ΦΕΚ104Β΄/2019 ,δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης , χάνεται κάθε ελπίδα επιβίωσης στο Ηρωικό Νησί της Κάσου.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου βρίσκονται στην ALPHA BANK, η οποία λειτουργεί και το μοναδικό υποκατάστημα τράπεζας στο νησί προσφέροντας τις απαραίτητες υπηρεσίες στους κατοίκους ,οι οποίοι στο 60% είναι συνταξιούχοι και δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους ηλεκτρονικά ή σε ΑΤΜ.
  • Ενδεχόμενη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων θα σημαίνει κλείσιμο του υποκαταστήματος ,αναγκαστική μετακόμιση των υπαλλήλων και των οικογενειών τους και κάτοικοι οι οποίοι δεν θα μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω έλλειψης τράπεζας.

Αποφασίζει Ομόφωνα:

  1. Εκφράζει την αντίθεση του για την επικείμενη εφαρμογή  του ΦΕΚ104Β΄/2019 και τις επιπτώσεις που θα έχει στο Ηρωικό νησί της Κάσου και κάθε άλλου δυσπρόσιτου νησιού της ελληνικής Επικράτειας
  2. Ζητά την εξαίρεση από το ΦΕΚ104Β΄/2019 της Κάσου και κάθε άλλου δυσπρόσιτου νησιού της ελληνικής Επικράτειας ή την παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του νόμου μέχρι ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου στελεχωθεί επαρκώς με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων  και ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα οριζόμενα του ΦΕΚ104Β΄/2019

Η απόφαση πήρε α/α 13/2019

Η Πρόεδρος Γενειάδου Λαμπρινή
Η Δήμαρχος Μαίρη Σορώτου Τσανάκη
Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Νικολάου

Τα Μέλη
Παμπαφίκος Γεώργιος
Δημητρίου Ευαγγελία
Φραγκούλης Δημήτριος
Ηλιακώστας Γεώργιος
Μαστρανδρέας Ιωάννης
Βάιλα Ελένη
Περσελής Κωνσταντίνος
Ιερομόναχος Αντώνιος                                                                  
Δασκαλάκη Ιουλία 
Παρλής Εμμανουήλ
Βρετός Εμμανουήλ