ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:
1. κ. Δήμαρχο Καρπάθου
2.Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)
3.Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών)

Κοινοποίηση:
Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Προϊσταμένη Τμήματος Αιρετών Οργάνων Γραφείο Τύπου Δήμου Καρπάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

Μετά την αριθμ. πρωτ. 56182/22-11-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την νομιμότητα της αριθμ. 63-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, και ώρα 13:00 μ.μ για την εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 και την αριθ. 87/20-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021(εγκύκλιος 643/24- 9-2021).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λυριστής Ιωάννης

2. Τσέρκης Εμμανουήλ

3. ΖανάκηςΔημήτριος

4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα

5. Λύκος Νικόλαος

6. Κατσάνης Χρήστος

7. Φελλουζή Ευαγγελία

8. ΚωνσταντινίδηςΔημήτριος

9. Ρεϊσης Μιχήλ

10. Βασιλαράκης Εμμανουήλ

11. Πρωτόπαπας Μηνάς

12. Σακέλλης Κομνηνός

13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

14. Σπανός Δημήτριος

15. Σπανός Νικόλαος

16. Ανδρέου Νικόλαος

17. Δήμαρχος Γεώργιος

18. Μανωλάκης Θεοδόσιος

19. Νταής Νικόλαος

20. Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου

2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου

3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας

4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους

5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών

6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών

7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας

8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου

9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων

10. Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου