Οκτώ άτομα με ειδικότητα καθαρίστριες – καθαριστές σχολικών μονάδων πλήρoυς απασχόλησης προσλήφθηκαν από τον Δήμο Καρπάθου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι υποψήφιοι ήταν έντεκα(11) και προσελήφθηκαν οι 8 πρώτοι.

1. Οικονόμου Γ. Χρυσοβαλάντου

2. Νταργάκης Κ. Μηνάς

3. Μουστακάκη Γ. Δάφνη

4. Μουστακάκης Ε.  Βασίλειος

5. Παπαμηνά Γ. Ζαχαρούλα

6. Χουβαρδά Γ. Μυροφόρα

7. Μουστακάκη Β. Χρυσαφίνα

8. Σακελλάκη Γ. Φωτεινή

9. Σκούλου Η. Μαρία

10. Χαλκιά Α. Ελένη

11. Κοντού N. Μαργαρίτα