Προς:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακας αποδεκτών).

Θέμα:Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 04 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ.καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.
 2. Αποδοχή πίστωσης ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α ́ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ́ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022.
 3. Αποδοχή πίστωσης για: « I ́  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΤΟΥΣ 2022».
 4. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: « 7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
 5. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022».
 6. Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.
 7. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων παροχών ισχύος 25 kva(NO2) με αριθμό 52917785 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή Κυμαριάρικα Πυλές Καρπάθου.
 8. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επαύξηση ισχύος από 8 KVA σε 35 KVA της παροχής με αριθμό 52901100-01 στην περιοχή Απερίου Καρπάθου.
 9. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων–Δαπανών Β’ τριμήνου 2022.
 10. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β ́ τριμήνου 2022 σωρευτικά.
 11. Υποβολή  τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  Εσόδων–Δαπανών Γ’ τριμήνου 2022.
 12. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ ́ τριμήνου 2022 σωρευτικά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Θ. Νισύριος

Πίνακας Αποδεκτών:
1.Δήμαρχος Γεώργιος.
2.Νταής Νικόλαος.
3. Παραγυιός ΕμμανουήλΙωάννης Θεμ.Νισύριος.
4. Πρωτόπαπας Μηνάς.
5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ.
6. Τσέρκης Εμμανουήλ