Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου Μιχάλης Ηλία. Μανωλάκη καλεί σε Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 12/12/2021 και ώρα 14:00 μμ στο Μέγαρο της Ευαγγελίστριας Καρπάθου για την Εκλογή  Μελών της Οικονομικής Επιτροπής.