Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ για την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.