- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Δεν εκλέχτηκαν μέλη στην Ο.Ε λόγω μη απαρτίας

Την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ συνήλθε το Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών στην οικονομική επιτροπή.

[1]

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Παρόντες ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Zανάκης Δημήτρης, Λύκος Νίκος, Μανωλάκης Μιχάλης, Τσέρκης Μανώλης, Φιλιππούση Ρίτα, Δήμαρχος Γιώργος και Παραγυιός Μανώλης