Την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ συνήλθε το Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών στην οικονομική επιτροπή.

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Παρόντες ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Zανάκης Δημήτρης, Λύκος Νίκος, Μανωλάκης Μιχάλης, Τσέρκης Μανώλης, Φιλιππούση Ρίτα, Δήμαρχος Γιώργος και Παραγυιός Μανώλης