Σε  συνέχεια δημοσιεύματος στην Εφημερίδα « Καρπαθιακή» (12/11/2018) που υπογράφει ο  συμπατριώτης μας Υποναύαρχος Λ. Σ. (ΕΑ) κ. Νίκος Κανάκης, οφείλουμε να ενημερώσουμε και να διευκρινίσουμε σχετικά με το αντικείμενο του προβληματισμού του και συγκεκριμένα:

« Σύστημα Ελέγχου  Διαρροών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Δικτύων  ύδρευσης Δήμου Καρπάθου»

Κύριο μέλημά μας και απώτερος στόχος της  ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το προαναφερόμενο θέμα είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργικότητας του δικτύου ύδρευσης ανά την επικράτεια του Δήμου, εγκαθιστώντας σύστημα αυτοματισμού τηλεελέγχου /τηλεχειρισμού  στο Δήμο Καρπάθου μέσω:

Α.  του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, των προωθητικών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των κυρών εισόδων νερού στα δίκτυά τους, την τοποθέτηση οργάνων μέτρησης, διασυνδεμένων συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας με αντίστοιχα συστήματα ασύρματης επικοινωνιακής διάταξης

Β. της εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων αυτόματου ελέγχου των δικτύων, την αποτύπωση των δικτύων σε αυτές τις περιοχές και συστήματος ελέγχου διαρροών και ενέργειας.

Δήμαρχος Καρπάθου Ηλίας Ανδρέα Λάμπρος

Με το σύστημα τηλεμετρίας ο εντεταλμένος υπάλληλος του Δήμου θα έχει :

  • Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων (Γεωτρήσεις. Δεξαμενές, Αντλιοστάστια).
  • Δυνατότητα εξ αποστάσεως να δίνει εντολές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε αντλίες, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, κλπ.
  • Έλεγχο ποιότητας νερού (δοσομετρικές αντλίες χλωρίου, συστήματα μέτρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού)
  • Παραγωγή επιτόπου χλωρίου που απαιτείται για τη χλωρίωση (υποχλωριώδες νάτριο) .
  • Δυνατότητα αναδρομής σε ιστορικά στοιχεία για να δει για παράδειγμα τι συνέβη σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης εκτός ωραρίου εργασίας αφού τα συστήματα λειτουργούν και καταγράφουν τα πάντα 24 ώρες το 24ωρο για δεκαετίες.
  • Λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων του συστήματος για προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού για αποφυγή καταστροφής των υλικών και διασφάλισης συνεχούς ροής νερού στους πολίτες.
  • Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε σημείο -άμεση πληροφόρηση μέσω γραπτών μηνυμάτων για τα συμβάντα.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι με την τηλεμετρία θα γνωρίζουμε άμεσα πόσο νερό έχουμε αντλήσει από τις γεωτρήσεις, πόσο νερό έφτασε στις δεξαμενές, άρα θα έχουμε εικόνα για το πόσο νερό χάθηκε σε διαρροές ή κλοπή νερού. Άμεση όμως θα είναι και η ενημέρωσή μας για το πόσο νερό έφτασε στους δημότες και σε σχέση με το νερό που τιμολογήθηκε θα ξέρουμε πόσο νερό χάθηκε από την δεξαμενή μέχρι τον δημότη (διαρροές ή κλοπή νερού). Εφικτή θα είναι και η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομετρητών για να έχουμε πληροφόρηση για τις καταναλώσεις αλλά και  να αποφύγουμε τα λάθη στις χρεώσεις των λογαριασμών.

Τα συστήματα τηλεμετρίας υπάρχουν πάνω από είκοσι χρόνια, χρηματοδοτούνται συστηματικά από ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα πάνω από 50 συστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν εγκριθεί για το 2018 πάνω από 60 νέα έργα τηλεμετρίας από το ΕΣΠΑ και περίπου 25 από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Στο άρθρο του ο κ. Κανάκης, συγκρίνει την εν λόγω απόφαση του Δήμου Καρπάθου με έργα άλλων περιοχών την οποία και θεωρούμε άστοχη, αφού για παράδειγμα η Λάρισα για την οποία έγινε αναφορά επενδύει σε έργα τηλεμετρίας δεκαπέντε χρόνια και το έργο στο οποίο αναφέρθηκε αποτελεί την τέταρτη επέκταση του αρχικού έργου (συνολικές επενδύσεις άνω  των 12εκ. ευρώ). Σημειωτέον, η Λάρισα βρίσκεται σε πεδιάδα και έχει 60 σημεία  απομακρυσμένου ελέγχου. Στην Κάρπαθο ο αριθμός είναι 94 και το ανάγλυφο διαφορετικό, άρα απαιτεί περισσότερες εγκαταστάσεις και διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνιών .

Τέλος, όσον αφορά την πρόταση για Συστήματα Ζεύξης Δεξαμενής Γεώτρησης, είναι απόλυτα σεβαστή, όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε σοβαρές εγκαταστάσεις. Κυρίως, γιατί τα  υλικά δεν είναι βιομηχανικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση βλάβης δεν ενημερώνουν τα συστήματα αυτά κάποιον χειριστή, με αποτέλεσμα είτε να αδειάζουν οι δεξαμενές, είτε να  υπερχειλίζουν και να πετάμε πολύτιμο νερό.

Επιπλέον, δεν μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε συνολική εικόνα της ύδρευσης στο νησί  και δεν επιδέχονται προγραμματισμό για να μπορεί να προστατευθεί η εγκατάσταση στην περίπτωση π.χ. προβλήματος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος