Σήμερα, 29/12/2021, και ώρα 1:30 μ.μ συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπάθου και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΛΟΙΖΟΣ

1.Την προμήθεια Ταχέων Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού.

2.Την παράταση των συμβάσεων ΙΔ.ΟΧ προσωπικού που προσλήφθηκε λόγω covid-19 και είναι ενεργές από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι και την 31-3-2022.