Θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 7 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου η Επαναληπτική-Ειδική Συνεδρίαση Απολογισμού και Ισολογισμού 2020 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2020.