Σε  συνέχεια  της  εφαρμογής  των μέτρων  αντιμετώπισης  των  συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίου μετά την υγειονομική κρίση καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική ύφεση που θα ακολουθήσει.

Ως Δήμος Ηρωικής νήσου Κάσου στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες του νησιού ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε για την οικονομική τους ελάφρυνση με τις παρακάτω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 αποφασίσαμε:

  • Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
  • Την απαλλαγή της καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
    καθαριότητας και φωτισμού

Οι παραπάνω απαλλαγές ήταν δυνητικές και όχι υποχρεωτικές , ψηφίστηκαν
δε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο.

2. Γενικότερα για όλους τους οφειλέτες του Δήμου Η. Ν. Κάσου θα ισχύσει η αναστολή είσπραξης των πάσης φύσεως βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ημερομηνία λήξης την 11/03/2020 και παράταση προθεσμίας καταβολής τους έως και 31/08/2020, πιο συγκεκριμένα:

  • Αναστέλλεται η έκδοση και η είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης από την 30/4/2020, που είχε αρχικά οριστεί, για την 30/07/2020.
  • Παρατείνεται η προθεσμία της καταβολής των δόσεων ρυθμισμένων βεβαιωμένων οφειλών έως και την 31/08/2020.
  • Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των τελών επί των εκδιδομένων λογαριασμών και των τελών παρεπιδημούντων που έληξαν, από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 μέχρι τις 31/08/2020.