Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης .Δηλαδή έως και 14 – 08 -2023.

Οι περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Δήμος είναι :

1.Δύο (2) ακίνητα τουλάχιστον 1000 τ.μ έκαστο σε ακτίνα μικρότερη των 300 μέτρων από το Δημαρχείο.   

2.Ένα (1) ακίνητο στην περιοχή του Δασονομείου, εμβαδόν τουλάχιστον 1000 τ.μ. 

3.Τρία (3) ακίνητα στην περιοχή Αγ.Αποστόλων Πηγαδίων επιφάνειας τουλάχιστον 500 τ.μ. και εντός ακτίνας 300 μέτρων από τους Αγ. Απόστολους.

4.Ένα (1) ακίνητο στην περιοχή Κυρά Παναγιά , Τοπ.Κοιν. Απερίου, εντός του οικισμού, εμβαδόν τουλάχιστον 1000τ.μ. .

5) Ένα ακίνητο στην περιοχή Άπελλα , Τ.Κ. Βωλάδας, εμβαδόν τουλάχ. 500τ.μ.

\6) Ένα(1) ακίνητο εντός Τοπ. Κοιν. Βωλάδας , εμβαδόν τουλάχιστον 800τ.μ..

7) Ένα (1) ακίνητο στην Τοπ.Κοιν. Ολύμπου εμβαδόν τουλάχιστον 800τ.μ.

8) Ένα ακίνητο στην θέση Βαλαντού της Τοπ. Κοιν. Απερίου τουλάχιστον 500 τ.μ.

9) Ένα ακίνητο στη θέση Πάνω Γειτονιά της Τοπ. Κοιν. Πυλών τουλάχιστον 500τ.μ

10) Ένα ακίνητο στην Αμοοπή της Τοπ. Κοιν. Μενετών τουλάχιστον 800 τ.μ.

11) Ένα ακίνητο εντός οικισμού Μενετών τουλάχιστον 500 τ.μ.

12) Ένα ακίνητο εντός οικισμού Διαφανίου τουλάχιστον 500 τ.μ.

13) Ένα ακίνητο εντός οικισμού Τοπ. Κοιν. Μεσοχωρίου τουλαχ. 500 τ.μ.

14) Ένα ακίνητο εντός οικισμού Τοπ.Κοιν. Σπόων τουλάχιστον 500 τ.μ.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας :  Στις 25/07/23 11:48 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν όλη την διακήρυξη από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.2245 36 01 59.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου 

Ιωάννης Θ. Νισύριος