Σας γνωστοποιούμε το αίτημα της άτυπης επιτροπής για τη δημιουργία Μονάδος Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος». 

Νοσοκομείο Καρπάθου

Συναισθανόμενοι την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης μονάδας στο νησί μας, παρακαλούμε όποιοι επιθυμείτε, όπως το συνυπογράψετε στα παρακάτω μέρη: 

Φαρμακεία Πηγαδίων 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 

Εκκλησίες 

Πολιτιστικοί & Αθλητικοί Σύλλογοι  

Δήμος Η.Ν. Κάσου 

Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Η. Ν. Κάσου 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτοχωρίου 

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» 

Σύλλογοι Παροικιακοί