Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δημήτρης Γάκης ενημερώθηκε από τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη για τη θετική εξέλιξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα στις Ελληνικές Περιφέρειες.

Με την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑΝΕΚ για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ (με διαθέσιμους πόρους που θα ξεπεράσουν συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ), θα ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουριστικό κλάδο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε έναν κρίσιμο οικονομικό τομέα για την περιφέρειά μας, σημείωσε μετά την ενημέρωση ο βουλευτής Δωδεκανήσου.

Δημήτρης Γάκης

«Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό, οι νομοθετικές μας πρωτοβουλίες που προστατεύουν τα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα – με αναπτυξιακό «πρόσημο», τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για το Αιγαίο, το Μεταφορικό Ισοδύναμο, που σύντομα πιστεύω ότι θα επεκταθεί και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων από το ΠΔΕ στα νησιά μας, επιβεβαιώνουν τον προσανατολισμό μας για την ουσιαστική αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Ταυτόχρονα, συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια μας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη νησιωτική χώρα, με κεντρικό σημείο αναφοράς τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιωτικών κοινωνιών και τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, το μικρομεσαίο τουριστικό επιχειρείν θα πρέπει να στηριχθεί αποτελεσματικά και με την πρωτοβουλία μας αυτή το κάνουμε πράξη», δήλωσε ο Δημήτρης Γάκης.