Συνεχίζουμε με τις εκλογικές αντιπαραθέσεις που διέσωσαν η παράδοση και η λαϊκή μούσα του νησιού μας.

Ο Μπαλάνος

Επί Τουρκοκρατίας, γύρω στο 1900, γίνονταν εκλογές για την ανάδειξη των δικαστών της Καρπάθου. Το αξίωμα διεκδικούσαν -μεταξύ των άλλων- και οι Βωλαδιώτες Φραγκιός Γ. Σακελλαρίδης και Βασίλειος Εμμ. Βαρδαούλης. Στο σπίτι του Σακελλαρίδη γινόταν προεκλογικό γλέντι, στο οποίο παρευρισκόταν με τη λύρα του ο Μπαλάνος, ο φημισμένος τραγουδιστής της Ολύμπου, και ειπώθηκαν αρκετές μαντινάδες:

Το 1946, επί Αγγλοκρατίας, και αμέσως μετά την Ενσωμάτωση, ο ιατρός Γεώργιος Λοΐζος εκλέγεται δυο φορές δήμαρχος Μενετών και τέσσερα χρόνια αργότερα εκλέγεται και δήμαρχος Πηγαδίων.

Μπαλάνος:
Μαντάτα πάσι κι έρκουνται και κίνηση μεάλη,
οι μεζιτιέδες ήβγασι όλοι στο μεϊτάνι.

Βωλαδιώτης:
Τους ψήφους θα συνάουσι να ’ούσι πάνω-κάτω,
αύριο εις τις εκλογές ποιός βάλλει τον άλλο κάτω.

Μπαλάνος:
Εσείς, κουμπάρο, έχετε πολλούς καλαμαράες,
κι όλοι τους θέλουσι να μπου προέδροι και Αγάες.

Βωλαδιώτης:
Αύριον αν κερδίσωμε όλα τα πανωπίθια,
θε να τ’ αδειάσω το κρασί και να γλεντώ αλήθεια.

Ένας του Βαρδαούλη:
Θα προσπαθήσομε πολύ και θε ν’ αντισταθούμε,
θα βοηθήσουσι Πυλές και τ’ Όθος και θα βγούμε.

Μπαλάνος:
Κι εγιώ το Θεό παρακαλώ όλοι να εκλεγούσι,
αντίς εφτά που χρειάζονται διπλάσιοι να βγούσι.

Ένας του Σακελλαρίδη:
Εμάς οι πανωχωριανοί όλοι θα μας ψηφίσου,
κι οι Μενεδιάτες φαίνεται θα μας υποστηρίξου.

Μπαλάνος:
Τα ντέρτια και οι πόνοι τω όλοι να γιατρευτούνε,
κι αν έχουν τίποτε κρασί να φέρου να το πιούμε.

Ένας Απερίτης:
Απ’ όσα ξέρω και θωρώ π’ άνθρωπο που γνωρίζει,
τις φετινές τις εκλογές τ’ Απέρι τις κερδίζει.

Μπαλάνος: (για κάποιο μη σίγουρο οπαδό)
Ένας τουβράς με τ’ άχερα μας ήρτε ’πο τ’ Απέρι,
και θέλει ν’ ανακατωθεί με του Φραγκιού τ’ ασκέρι.

Μπαλάνος:
Ταν είναι το καζάντι σας απ’ όλους ποιός θα βγαίνει,
ήθελα να μου λέετε στη τζέπη σας τι μπαίνει.

Μανώλης Κασσώτης