Μετά την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ακολούθησαν πολιτικές αλλαγές: Στρατιωτική Διοίκηση (1947), Γενική Διοίκηση (1948), Δικτατορία (1967), Μεταπολίτευση (1974), “Καποδίστριας” (1999), “Καλλικράτης” (2011), που όπως ήταν επόμενο, επηρέασαν την τοπική διοίκηση της Καρπάθου.

Στις 31 Μαρτίου 1947, όταν ο Ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης ανέλαβε την «Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκάνησου», προσωρινός διοικητής Καρπάθου διορίστηκε ο λοχαγός Παναγιώτης Ψωμόπουλος, τον οποίο αντικατέστησε ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κυριαζάνος. Τον Μάιο του 1948, μετά τη λήξη της Στρατιωτικής Διοίκησης, έπαρχος Καρπάθου-Κάσου διορίστηκε ο Λάμπρος Ζαχαρόπουλος, τον οποίο, το 1950, αντικατάστησε ο Ναπολέων Ξανθούλης.

Οι τότε έπαρχος Καρπάθου και δήμαρχος Πηγαδίων, υποδέχθηκαν τα μέλη του «Ποσειδώνα» που ήρθαν από την Αμερική. Από αριστερά Μιχάλης Σταματάρος, Κωνσταντίνος Φελουζής (Δήμαρχος), Μιχάλης Χανιώτης (Έπαρχος), Λάκης Καραδημητρίου.

Οι εκλεγέντες επί Αγγλοκρατίας δήμαρχοι έμειναν στις θέσεις τους μέχρι το 1950 που διεξήχθησαν οι πρώτες δημοτικές εκλογές με ελληνική διοίκηση. Μεταξύ των άλλων δήμαρχοι εκλέχθηκαν: Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης (Πηγαδίων), Νίκος Ορφανίδης (Απερίου), Γεώργιος Λοΐζος (Μενετών), Νικόλαος Καστελλοριζιός (Ολύμπου). Στα πρώτα χρόνια, μετά την Ενσωμάτωση, η τοπική διοίκηση διατήρησε ορισμένα δικαιώματα που ίσχυαν επί Τουρκοκρατίας και σταδιακά προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία.

Δικτατορία

Όταν, το 1967, η “Στρατιωτική Επανάσταση” κατέλυσε την δημοκρατία, κατάργησε το Επαρχείο Καρπάθου, απέλυσε τους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες και διόρισε ανθρώπους της αρεσκείας της. Στην Κάρπαθο, αντίθετα απ’ ότι αναμενόταν, οι περισσότεροι των διορισθέντων δημοτικών αρχόντων ήταν αξιόλογοι άνθρωποι με πλούσια πατριωτική δράση, κεντρώων πολιτικών αντιλήψεων όπως: ο δάσκαλος Χριστόφορος Σακελλαρίδης (Πηγαδίων) και ο καθηγητής Αριστοτέλης Σταυράκης (Όθους).

Μεταπολίτευση

Το 1974, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η “Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας” επανάφερε τους απολυθέντες τοπικούς άρχοντες στην θέση τους, να συνδημαρχεύουν με τον αρχαιότερο δημόσιο υπάλληλο, συνήθως τον δάσκαλο του χωριού. Τον επόμενο χρόνο, επανιδρύθηκε το Επαρχείο και εξελέγησαν νέοι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντα, που προηγουμένως είχαν. Για την περίοδο 1991-5 δήμαρχοι εξελέγησαν: Ντίνος Φελουζής (Πηγαδίων), Νίκος Ορφανίδης (Απερίου), Νίκος Καλαφάτης (Βωλάδος), Φραγκίσκος Βόζος (Όθους), Κωνσταντίνος Νισύριος (Πυλών), Σταύρος Αθηναίος (Αρκάσας), Γιώργος Ιωαννίδης (Μενετών), Γιώργος Λειβαδίτης (Σπόων), Γ. Λύκος (Μεσοχωρίου), Εμμανουήλ Πύργος (Ολύμπου).

«Καποδίστριας» – «Καλλικράτης»

Μέχρι το 1993 όλοι οι Έπαρχοι που υπηρέτησαν στην Κάρπαθο διορίζονταν από την εκάστοτε Κυβέρνηση και από το 1994 εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία. Για την τετραετία 1994-1998 έπαρχος εκλέγει ο Μιχάλης Χανιώτης.

Το 1998, σύμφωνα με το νέο σύστημα τοπικής διοίκησης, που ίσχυσε με το σχέδιο «Καποδίστριας», ο Δήμος Καρπάθου (Πηγαδίων) και οκτώ κοινότητες του νησιού αποτέλεσαν τον νέο Δήμο Καρπάθου, η Όλυμπος με το Διαφάνι συνέχισαν ως ξεχωριστή κοινότητα. Ο Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου δεν διορίζεται από την Κυβέρνηση αλλά εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε νέες αρμοδιότητες και ενισχύθηκε οικονομικά από νέα φορολογικά δικαιώματα και κρατικές επιχορηγήσεις.

Την πρώτη τετραετία στον Δήμο Καρπάθου επικράτησε υπερκομματικό ψηφοδέλτιο, ενώ στις δύο επόμενες τετραετίες οι υποψήφιοι είχαν την υποστήριξη πολιτικών κομμάτων. Το 2010, το σχέδιο «Καποδίστριας» αντικαταστάθηκε από το σχέδιο «Καλλικράτης», βάσει του οποίου η κοινότητα Ολύμπου συμπεριελήφθη στον Δήμο Καρπάθου και έκτοτε όλο το νησί αποτελεί ένα δήμο. Στους πίνακες, που ακολουθούν, αναφέρονται οι έπαρχοι, δήμαρχοι και κοινοτάρχες που υπηρέτησαν στην Κάρπαθο από το 1999-2019.

Έπαρχοι Καρπάθου-Κάσου
1999-2002 Γιάννης Καρίκης
2003-2014 Μιχάλης Ερωτόκριτος
2015-2019 Γιάννης Μηνατσής

Δήμαρχοι Καρπάθου
1999-2002 Χρίστος Κατσάνης
2003-2010 Μιχάλης Ιωαννίδης
2011-2015 Μιχάλης Χανιώτης
2015-2019 Ηλίας Ανδρέα Λάμπρος

Κοινοτάρχες Ολύμπου
1999-2002 Μιχάλης Πρωτόπαπας
2003-2006 Νίκος Κανάκης
2007-2010 Κωνσταντίνος Τσαμπανάκης

Μανώλης Κασσώτης

Σημείωση: Ευχαριστούμε τον πρώην έπαρχο και δήμαρχο Μιχάλη Χανιώτη για την διόρθωση που μας υπέδειξε στην αρχική δημοσίευση του άρθρου.