Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, στην εισαγωγική του ομιλία στη συνεδρίαση της Επιτροπής για το ΕΣΠΑ (24-5-18) έθεσε το μεγάλο διακύβευμα/πρόκληση της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατάλληλη κατανομή πόρων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Περιφερειών.

«Η πολιτική συνοχής, δεν θα πρέπει να τοποθετείται απέναντι στις πολιτικές που αφορούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ώστε να δοθεί έμφαση στις πολιτικές και στα εργαλεία που θα κινητοποιήσουν το μέγιστο τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες με «αιχμή του δόρατος» την ευρεία χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στις περιφερειακές οικονομίες, με στόχους τους οποίους πρέπει να επιλέξουμε με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, αναπτυξιακές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος αλλά κυρίως βλέποντας μέσα από την πραγματικότητα των περιφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν σήμερα», τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου.

Δημήτρης Γάκης

Τα μέλη της Επιτροπής, για το τρέχον ΕΣΠΑ και το πώς προχωράει σε διαπραγματευτικό επίπεδο στην Ε.Ε. το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ο προϋπολογισμός της Ε.Ε) για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, ενημέρωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής.

Ο Δημήτρης Γάκης, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τη σημασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου για την τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου – με βάση τις χωρικές ιδιαιτερότητες των ελληνικών περιφερειών – πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για την επόμενη προγραμματική περίοδο και σημείωσε ότι πέρα από τα θετικά αποτελέσματα στην απορρόφηση των πόρων των ΕΣΠΑ, θα πρέπει να βάλουμε το δικό μας θεσμικό στήριγμα για μια συνολική, ολιστική Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Γιατί μόνο με ενδυνάμωση πολιτικών, όπως αυτών της συνοχής, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε κατάλληλα τις πιο αδύναμες Περιφέρειες της χώρας, να λύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα των λιγότερο ευνοημένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και ανάγκες».