«Πρωτοβουλία του Δημήτρη Γάκη για τη διενέργεια επετειακών εκδηλώσεων της Βουλής των Ελλήνων για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, σε όλη τη διάρκεια του 2017»

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικόλαο Βούτση για τη διενέργεια εκδηλώσεων και δράσεων με τη συμμετοχή και τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων για τη Δωδεκάνησο, σε όλη τη διάρκεια του επετειακού έτους 2017.

Στην επιστολή του ο Δημήτρης Γάκης, προτείνει την ανακήρυξη από τη Βουλή των Ελλήνων του 2017 ως «έτους Δωδεκανήσου» και διατυπώνει το βασικό σχεδιασμό για τις εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα την 7η Μαρτίου 2017 – επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στον Εθνικό κορμό.

Η πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνει ο Βουλευτής, «θα συνδέσει τη νησιωτική κοινωνία με τη Βουλή (προτείνεται να διενεργηθούν επετειακές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε κάθε νησί της Δωδεκανήσου) και η υλοποίηση της, θα αποτελέσει ένα ορόσημο για την υποστήριξη της Νησιωτικότητας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Ακολουθεί το κείμενο με τα κύρια σημεία της επιστολής του Βουλευτή Δωδεκανήσου Δ. Γάκη, στον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Βούτση.

Δημήτρης Γάκης

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Βουλή των Ελλήνων, θεσμικά, με εκδηλώσεις και ουσιαστικές δράσεις έχει δείξει τον έμπρακτο σεβασμό της στην ιστορία και στους αγώνες της Δωδεκανήσου για Δημοκρατία και πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή της ειδικής εκδήλωσης της Βουλής για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αποτέλεσε γεγονός καθοριστικής σημασίας στο διάλογο για τη μελλοντική προοπτική της Δωδεκανήσου, για ανάπτυξη και πραγματική κοινωνική και εδαφική συνοχή στα νησιά μας.

Έχουμε μπροστά μας μια νέα ξεχωριστή ευκαιρία να αναδείξουμε και να φωτίσουμε τα ιστορικά γεγονότα και να προβάλλουμε την εθνική σημασία, το ρόλο και τη μελλοντική προοπτική της Δωδεκανήσου, με καινούργιες ιδέες και ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στην πολιτική, τον πολιτισμό και την αναπτυξιακή διαδικασία. Να δώσουμε βήμα στους ακρίτες συμπολίτες μας και μαζί τους να στείλουμε ένα ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα σ’ όλο τον πλανήτη, ότι η ελληνική θέση για συνεργασία και για τη διατήρηση της ειρήνης, βασίζεται στη φιλία με τις γείτονες χώρες, στις θεμελιώδεις αξίες της Εθνικής αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και στο σεβασμό των διεθνών συνθηκών. Αξίες, που μας συνενώνουν στον αγώνα για πρόοδο και ειρήνη, μακριά από αμφισβητήσεις και αμφιβολίες.

Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω, ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να προχωρήσουμε σ’ ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων, τόσο για την πληρέστερη ενημέρωση του Σώματος για την υπερτοπική σημασία της επετείου – που μέσα στις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες είναι επίκαιρη όσο ποτέ, όσο και για τη προβολή – με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο – του κορυφαίου ιστορικού γεγονότος της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στον Εθνικό κορμό με εκδηλώσεις αντάξιες της σημασίας του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την παρούσα προτείνουμε:

α) Να ανακηρυχθεί το 2017 ως «έτος Δωδεκανήσου» για τη Βουλή των Ελλήνων,

β) Να αποφασίσει η Βουλή για τη διενέργεια μιας ειδικής συνεδρίασης για τη Δωδεκάνησο στην Αίθουσα της Ολομέλειας,

γ) Να προταθεί στους αρμόδιους φορείς η έκδοση ειδικού γραμματοσήμου και συλλεκτικού νομίσματος για την επετειακή εκδήλωση και

δ) Να αποφασιστεί η συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων σε εκδηλώσεις που θα προγραμματιστούν σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές σε κάθε ένα νησί της Δωδεκανήσου.

Με τον τρόπο αυτό, η Βουλή θα σταθεί για μια ακόμα φορά δίπλα στα προβλήματα και τις ανάγκες των νησιωτών. Η σύνδεση με τη νησιωτική κοινωνία, θα αποτελέσει εμβληματικό σημείο αναφοράς – ένα ορόσημο – για την υποστήριξη της νησιωτικότητας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Κ. Πρόεδρε,

Θέλω να σας βεβαιώσω, ότι η θετική ανταπόκριση και η αποδοχή της πρότασης μας από τη Βουλή, θα αποτελέσει ένα γεγονός εξέχουσας σημασίας για όλους τους Δωδεκανήσιους και θα έχει θετική ανταπόκριση από τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σημειώσω, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που η ιδέα αυτή για μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού εκδηλώσεων για την επέτειο της Ενσωμάτωσης για το έτος 2017, έγινε υπόθεση όλων των βουλευτών της Δωδεκανήσου. Είμαστε ιστορικά υποχρεωμένοι να αντέξουμε στις προκλήσεις όλοι μαζί και να συνεχίσουμε ενωμένοι μπροστά, με σιγουριά και ελπίδα για το μέλλον.»

 Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημήτρη Γάκη