Τα Πηγάδια με κακοκαιρία πριν κατασκευασθεί ο κυματοθραύστης που προτείνεται από τον μελετητή να καθαιρεθεί.

Πριν από 15 μέρες στις 31 Μαΐου συζητήθηκε στην Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων  (ΕΣΑΛ) η νέα πρόταση του μελετητή για το «νέο λιμάνι» στο Γαρόνησο. Στην επιτροπή παρέστησαν ο μελετητής κ. Γιαμίν που παρουσίασε την πρότασή του, ο Δήμαρχος Καρπάθου  κ. Η. Λάμπρος, που ζήτησε την έγκρισή της, ο Πρόεδρος της Καρπαθιακής Λέσχης Γεώργιος Αλεξίου Μανωλάκης και ο δικηγόρος Μιχάλης Κοσμάς ως νομικός σύμβουλος της Λέσχης, ο Υποναύαρχος Ν. Κανάκης ως Δημότης Καρπάθου και εκ μέρους των αιτούντων εξέταση εναλλακτικών λύσεων δημοτών και καρπαθίων πλοιάρχων.

Από την πλευρά μας επισημάνθηκε ότι η καθαίρεση του κυματοθραύστη θα είναι καταστροφική για το λιμάνι όπως δείχνει και η  φωτογραφία των Πηγαδίων του 1950, ότι είναι εγκληματικό λάθος να καθαιρεθεί ο κυματοθραύστης και να ξοδευτούν 10 εκατομμύρια για «νέο λιμάνι στο Γαρόνησο» μικρότερης δυναμικότητας από το σημερινό που δεν θα μπορεί μάλιστα  να επεκταθεί στο μέλλον, λόγω των φυσικών κίνδυνων που περιβάλλουν την περιοχή (Δεσποτικό και αβαθή προς την πλευρά της Άφωτης).

Ο ΓΓ του ΣΑΚ κ. Κοσμάς Σακελλης επισήμανε ότι το λιμάνι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που μελετάται αυτή την στιγμή για την Κάρπαθο και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός που να καλύπτει όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του νησιού.

Ο κ. Δήμαρχος από την πλευρά του υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι ο μόνος από τους παρασταθέντες που εκπροσωπεί θεσμικά, ως Δήμαρχος, την Κάρπαθο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα έχει συμφωνήσει με τον προτεινόμενο από τον μελετητή  σχεδιασμό  και ζήτησε την έγκρισή της λύσης του μελετητή για να παύσουν τα  φορτηγά αυτοκίνητα να περνούν από την παραλιακή.

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον μελετητή κυρίως για το θέμα της εισδοχής των κυμάτων στην ανατολική πλευρά του λιμανιού με την καθαίρεση του κυματοθραύστη προφανώς δεν ικανοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής που ανάβαλε και πάλι την λήψη απόφασης  προκειμένου ο μελετητής να συμπληρώσει  και να τεκμηριώσει την πρότασή του και να αποδείξει ότι η καθαίρεση του κυματοθραύστη  δεν  θα δημιουργήσει προβλήματα κυματικής διαταραχής στην λιμενολεκάνη. Ανεξάρτητα από το σκεπτικό της απόφασης για την αναβολή, που θα δημοσιοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο, εκτιμάται πως αποβλέπει και πάλι στο να δοθεί χρονικό περιθώριο στους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν ορθολογικότερες λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τους διατυπωθέντες προβληματισμούς και ενστάσεις.

Η Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), όπως διευκρίνισε και ο Πρόεδρος της ΓΓ  Λιμένων κ. Χρ. Λαμπρίδης, δεν εξετάζει  εναλλακτικές λύσεις εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΠΠΠΑ, ούτε   προτείνει η ίδια εναλλακτικές λύσεις αλλά εγκρίνει ή απορρίπτει μόνο τις λύσεις που προτείνονται  από τους αρμόδιους φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία ή Περιφέρειες) .

Θα πρέπει λοιπόν οι θεσμικοί μας φορείς  να εκμεταλλευτούν  την ευκαιρία που τους δίνεται για δεύτερη φορά και να φροντίσουν για την συμπλήρωση της  έκθεσης ΠΠΠΑ με σωστές εναλλακτικές λύσεις, ώστε η ΕΣΑΛ σε επόμενη συνεδρίασή της να μπορεί επιλέξει την βέλτιστη λύση. Δεν θα πρέπει να αφήσουν να  χαθεί  άσκοπα και  άλλος χρόνος επιμένοντας μονοσήμαντα στις λύσεις που προτείνει ο μελετητής, που μέχρι τώρα αποδείχθηκαν άστοχες  και προβληματικές .

Ένα σωστό λιμάνι ενδιαφέρει πρωτίστως την Κάρπαθο και  γι αυτό θα πρέπει από τον Δήμο  να ξεκινήσει η αναζήτηση της σωστής λύσης. Δεν θα πρέπει να μεταθέτουν το πρόβλημα και την ευθύνη σε άλλους

Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. οφείλουν να μη περιμένουν την δημοσίευση της απόφασης αλλά να συγκαλέσουν άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για επανεκτίμηση της κατάστασης και ανάληψη των ενδεδειγμένων ενεργειών για την μελέτη εναλλακτικών λύσεων.

Η Καρπαθιακή Λέσχη έχει αποστείλει στον Δήμο από τον  Ιανουάριο, αξιόπιστου μελετητικού γραφείου , που είχε προεπιλεγεί και συμμετείχε στον διαγωνισμό για το Γαρόνησο το 2009, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση προκαταρτικής μελέτης σύμφωνα με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων έναντι 10.000 ευρώ μεσα σε 30 μέρες από την ανάθεσή της. 

Μπορεί λοιπόν είτε να προβεί ο Δήμος όπως έχει δικαίωμα στην απευθείας ανάθεση της προκαταρτικής μελέτης ή να ενισχύσει την Λέσχη, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο με μέρος της δαπάνης, ώστε να εκπονηθεί η μελέτη από την Λέσχη και να «δωρηθεί» έτοιμη στην Περιφέρεια ή το Λ.Ταμείο για να περιληφθεί ως εναλλακτική στην έκθεση του ΠΠΠΑ, παρακάμπτοντας  με αυτόν τον τρόπο γραφειοκρατικές διαδικασίες και κερδίζοντας χρόνο και χρήματα.

Μπορεί ακόμη να ζητήσει την εκπόνηση της προκαταρτικής αυτής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου, που είναι και ο πιο αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό των λιμενικών έργων και το οποίο σκόπιμα παρακάμφθηκε προ δεκαετίας.      

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι οι θεσμικοί μας φορείς, αν ενδιαφέρονται πράγματι για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών του νησιού μας, να φροντίσουν να συμπεριληφθεί ως εναλλακτική λύση στην έκθεση του ΠΠΠΑ ο προγραμματικός σχεδιασμός των Καρπαθίων πλοιάρχων  που είναι πλήρης .Περιλαμβάνει ουσιαστικές βελτιώσεις τόσο για το λιμάνι και όσο και την κατασκευή  βοηθητικού-εναλλακτικού κρηπιδώματος στο Βρόντη που καλύπτει και την ομόφωνα διαπιστωμένη από το Δ.Σ. ανάγκη κατασκευής κρηπιδώματος εκτός πόλης για την εκφόρτωση των οχληρών και επικινδύνων φορτίων.

Το επιχείρημα  που προβαλλόταν μέχρι τώρα ότι δεν θα έπρεπε να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις για να μη χαθεί χρόνος, αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων λάθος αφού χάθηκαν τέσσερα χρόνια   και ακόμη βρισκόμαστε στο προκαταρτικό στάδιο σχεδιασμού, όταν ο συνήθης συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και ωρίμανση οριστικής μελέτης λιμενικού έργου είναι δυό χρόνια

Αν οι αρμόδιοι φορείς αντί να υιοθετούν τις  λάθος λύσεις που παρουσίαζε κάθε φορά ο μελετητής  ζητούσαν από τον ίδιο ή ανέθεταν απευθείας σε άλλον μελετητή την εξέταση της εναλλακτικής λύσης που προτείναμε από τον Ιούνιο του 2014 με κόστος 10.000 ευρώ, η μελέτη θα είχε ολοκληρωθεί και ίσως το έργο να είχε κατασκευασθεί, αν βέβαια η Περιφέρεια  διέθετε τις απαραίτητες πιστώσεις, όπως έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης.  

Αρκεί να  παραθέσουμε σε προσομοίωση την λύση του μελετητή και την λύση των καρπαθίων πλοιάρχων, χωρίς τα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης τους που δείχνουν συντριπτική υπεροχή της δεύτερης λύσης. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα, ούτε ειδικές γνώσεις για την επιλογή της σωστής λύσης. Αρκεί προσεκτική παρατήρηση των προτεινόμενων σχεδιασμών και της φωτογραφίας του «λιμανιού» του 1950 με κακοκαιρία που παρατίθεται στην αρχή για να κρίνει ο καθένας ποια είναι η σωστή λύση.

Η λύση «ΓΙΑΜΙΝ»  σε δορυφορική απεικόνιση και σε απόσπασμα χάρτη στο οποίο φαίνονται και τα πλοία που μπορεί να εξυπηρετήσει το «νέο λιμάνι».

Η  λύση των Καρπαθίων πλοιάρχων  για το λιμάνι και το κρηπίδωμα  Βρόντη (συνολικού προϋπολογισμού ίσου με την λύση Γιαμίν).

Θα είναι και πάλι λάθος, το τέταρτο κατά σειρά, αν Δήμος, Περιφέρεια και Λιμενικό Ταμείο περιμένουν από τον μελετητή ή του αναθέσουν  να εκπονήσει και άλλες συμπληρωματικές μελέτες για την οφθαλμοφανώς εσφαλμένη λύση που προτείνει και να μη εξετάσουν καλύτερες και φτηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν ότι «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Αν επαναφερθεί στην ΕΣΑΛ η πρόταση Γιαμίν χωρίς εναλλακτικές «κατά θέση λύσεις» θα πρόκειται για «τετράκις εξαμαρτείν».

Δήμαρχος, Πρόεδρος του ΔΣ και Δημοτικοί Σύμβουλοι στο σύνολο τους, πλειοψηφίας και μειοψηφίας, οφείλουν  να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα του λιμανιού, είναι ώρα για καθαρές αποφάσεις χωρίς υπεκφυγές, ώρα για καθαρές λύσεις με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Καρπάθου.

 Υποναύαρχος Λ.Σ (εα) Νικ.Κανάκης