- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

ΔΕΔΔΗΕ : 6 προσλήψεις στην Κάρπαθο και 1 στην Κάσο| 30 Σεπτεμβρίου 2022 η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων

Οι προσλήψεις θα γίνουν  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 8 μήνες με ειδικότητες:

[1]

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών γραμματέων) (Κάρπαθος)  – 1 θέση | Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι από 18-65 ετών.

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Κάρπαθος) – 4 θέσεις  | Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι από 18-45 ετών.

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Κάρπαθος)  – 1 θέση |Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι από 18-65 ετών.

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Κάσος) – 1 θέση | Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι από 18-45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ (έντυπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, τηλ. επικοινωνίας: 22410- 44499, 22410 44462).

30 Σεπτεμβρίου 2022, η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων.