Απαγόρευση βοσκής στις καμένες εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου, Αταβύρου, Αρχαγγέλου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Π.Ε.Ρόδου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 και της παρ.3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 105 και 107 του Ν.Δ.86/1969 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 60 (παρ.3 και 4) του Ν.4264/2014

3. Τις διατάξεις των άρθρων 113 (παρ.3), 114, 276, 277 και 278 του Ν.Δ.86/1969 όπως ισχύουν

4. Την αρ.πρωτ. 594515/27-10-2023 (ΦΕΚ 892/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: ΨΝΡ94653Π8-Λ04). 5. Την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της βλάστησης της έκτασης που κάηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 18 Ιουλίου 2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση συνολικού εμβαδού 151.519.630 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (φύλλα 1 έως 6) που συνοδεύουν την αρ.πρωτ. 594515/27-10- 2023 (ΦΕΚ 892/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: ΨΝΡ94653Π8-Λ04)

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

κ.α.α.

Χρυσάνθη Δεσλή

Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

2. Δημοτική Ενότητα Αταβύρου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

3. Δημοτική Ενότητα Καμείρου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

4. Δημοτική Ενότητα Λινδίων (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

5. Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

6. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς

7. Δασονομείο Έμπωνας

8. Δασονομείο Γενναδίου

9. Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου

10. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου

11. Αστυνομικός Σταθμός Λινδίων

12. Αστυνομικός Σταθμός Σαλάκου

13. ΟΠΕΚΕΠΕ e-mail: panagiotis.theodoropoulos@opekepe.gr

14. Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)